Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 


Minnesamlinger ved Akershus fylkesmuseum

Tilbake til Arkivoversikt

I intervjusamlingen ved Akershus fylkesmuseum finnes følgende materiale som er relevant for Arbeidsarven:

  • 16 intervjuer med ansatte ved Strømmens Verksted AS. Intervjuene er gjort i perioden 1987 – 1996 og i ulike sammenhenger. Intervjuene finnes på bånd, de fleste er transkribert.
  • 8 intervjuer med beboere/arbeidere ved Funnefoss tresliperi på Opakermoen gjort i 1990 i forbindelse med boka ”Folkeliv og fossebrus; minner fra Opakermoen, et industrisamfunn i Nes på Romerike” 1991. Intervjuene finnes på bånd og er delvis transkribert.
  • 2 intervjuer med Einar Nilsen gjort i 1996 i forbindelse med filmdokumentasjon av Nilsens Kurvfabrikk i Bjørkelangen, Aurskog-Høland kommune. Intervjuene finnes på bånd utranskribert.
  • 19 intervjuer med ansatte ved Sætre Kjeks AS, gjort i forbindelse med dokumentasjon av produksjonen før nedleggelse i 2000. Intervjuene finnes på minidisk og er transkribert.

I tillegg har museet også gjort intervjuer som er avlevert til Norsk Industriarbeidermuseum i forbindelse med SIKA-prosjektet

De som vil bruke materialet, må søke om tillatelse og godkjennes av Akershus fylkesmuseum. Dette av hensyn til de avtaler som er gjort med informantene. De fleste intervjuene som er transkribert, er ikke anonymisert. Derfor kan de bare brukes etter nærmere avtale og instruks om bruken.

Detaljerte opplysninger om materialet og søknad om tilgang kan fås ved henvendelse til museet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 8.3.2007
2007©Ingar Kaldal