Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 


Minnemateriale oppbevart ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Tilbake til Arkivoversikt

Ved Arbeiderbevegelses arkiv og bibliotek i Oslo finnes flere minnesamlinger som handler om arbeid og arbeidsliv. Mer detaljerte oversikter over hva de enkelte samlingene inneholder, kan fås ved å henvende seg til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Folkets Hus, Youngsgata 11, 0181 Oslo..

Der vil en også få informasjon om hvordan materialet kan brukes, og hva en må gjøre for å få tillatelse til å bruke det.

Oversikt over materialet:

Den historiske komité (ARK-2352): Tre arkivbokser med arbeiderminner innsamlet av Edvard Bull i årene 1950 til 1955. Dette var en forløper til den store minneinnsamlingen som Bull senere utførte mens han arbeidet ved Norsk Folkemuseum.

Arbeiderminner I og II. To arkivbokser med utskrifter av lydbåndopptak fra slutten av 1950-årene. Dette er en del av Bulls arbeiderminner.

Arbeidsmannsforbundets minneinnsamling. Arbeiderminner samlet inn i forbindelse med forbundets 100-årsjubileum i 1985.

Intervjuer med industriarbeidere i Oslo født 1910. (Foretatt av Arnfinn Malme ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek tidlig i 1980-årene.)

Kystkvinner (ARK-2339). Minneinnsamling utført tidlig i 1980-årene. 7 bokser med intervjuer av kvinner langs kysten.

Handel og Kontor (ARK 2411) Minnekonkurranse utlyst i forbindelse med forbundets 75-årsjubileum i 1983. Ca. 30 skrevne minner/beretninger ble sendt inn. Fokus på arbeidsplassen og på foreningslivet.

88 intervjuer med arbeideraktivister. Grunnlagsmateriale til Knut Heidars og Asle Rollands bok: Arbeideraktivister forteller – fra klassekamp og partipolitikk gjennom det 20. århundre

Intervjuer med ansatte ved Jøtul AS, foretatt tidlig i 1980-årene.

"Mitt liv": På grunnkurs for tillitsvalgte i det tidligere Kommuneforbundet ble deltakerne i en periode oppfordret til å skrive om sitt arbeidsliv. Tekstene gir bilder av bakgrunnen for tillitsvalgte på lokalt nivå i forbundet (for det meste kvinner) og av og til også begrunnelser for deres holdninger. Materialets omfang er 1 arkivboks.

Diverse intervjuer/minner innsamlet av Arnfinn Malme ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek tidlig i 1980-årene.

En del av minnematerialet ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er mangelfullt registrert, og i noen grad mangler det avklaringer mht innsyn. Listen ovenfor er ikke uttømmende. Det kan finnes mer uregistrert materiale, og i enkelte tilfeller forekommer det også minnemateriale i fagforeningers og fagforbunds arkiver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 2.3.2007
2007©Ingar Kaldal