Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARBEIDSARVENS ARKIVER ..


Tilbake til Arkivoversikt

Minner innsendt fra Bygdekvinnelagets medlemmer

I 2007 ble Bygdekvinnelaget med på et samarbeid med Arbeidsarven om å invitere lagets medlemmer til å bidra med sine minner. Det ble satt opp en premie til det beste innsendte bidraget: et gratis opphold på høyfjellshotell ved et av Bygdekvinnelagets kurs.

Vinner av premiekonkurransen ble Conny Dal, f. 1933 i Trondheim, senere bosatt i Nannestad. Arbeidsarvenprosjektet gratulerer hjertelig! Og her omtales vinneren på Bygdekvinnelagets nettside

Her kan du kjøpe et hefte med hele vinnerbidraget

Slik ble valget av Conny Dals bidrag til å få førstepremien begrunnet: ' Conny Dal har sendt inn 24 handskrivne sider om sitt arbeidsliv. Del 1 handlar om oppvekst og barndom på eit småbruk i 1930-åra, og del 2 om livet som bondekone på ein middels stor gard på Romerike. Teksten er full av gode og konkrete skildringar av arbeid og daglegliv. I konsentrert og kortfatta form får ho fram kvardagen sine vanlege og uvanlege hendingar og gjeremål på ein levande måte. Dette er ein forbilledleg måte å fortelje på om arbeid og daglegliv. '

Her kommer liste over minner og bilder som er sendt inn til Arbeidsarven fra Bygdekvinnelagets medlemmer (utvalgte utdrag fra det innsendte materialet skal etter hvert legget ut slik at en kan lese det ved å klikke på navnene på denne siden):

Innsendte bidrag:

 • Kari Gudlaug Sjåberg, f. 1936. Skedsmo. Om oppvekst på gardsbruk. 6 sider papirutskrift) + 5 bilder fra arbeid på jorda. Her kan du se bildene.
 • Solveig Falkenberg Krog, f. 1945. Trøgstad, Mysen, Skjeberg, Marker. Minner fra et småbruk i Østfold i 1950- 60-årene. 15 sider word-dokument. Les utdrag her. Og her kan du kjøpe et hefte med hele beretningen.
 • Unnie Kristiane Tærud, f. 1922. Oslo, Skedsmo. Fortellinger og dikt. 134 sider håndskrevet.
 • Bodil Løge Wiig, Orre. Har samlet inn tidligere nedksrevne minner fra flere, og sendt inn - se nedenfor.
  • Signe Stensland. 'Mitt liv som bondekone, uføre og pensjonist'. 5 sider.
  • Anlaug Refsnes. 12 sider bl.a. om da ny generasjon tok over garden.
  • Torun S. Wiig.' Bondekone'. 2 sider.
  • Elisabeth Gjestland Oma. 'Fra verdensborger til Orrebo'. 5 sider.
  • Solveig Skadsem. 5 sider.
  • Oddny Harpestad. 3 sider.
  • Randi Wiig. 4 sider.
  • Bodil Løge Wiig. 2 sider.
  • Åsta Orre. 'Livsveven min'. 10 sider.
  • Anlaug Refsnes. 6 sider
  • Anonymt. 2 sider.
 • Astri Nordås, f. 1944, Rennesøy, har sendt inn skildringer og tegninger fra gårdsarbeid, og fotografier av porselen med motiver fra arbeid og dagligliv som hun har tegnet selv. Flott Arbeidsarv-kunst!
 • Helga Bjørge, f. 1914. Lærer og kursforfatter ved Norsk Korrespondanseskole, Oslo. Les utdrag her.
 • Ingebjørg Øien Bjåland, f. 1932. Morgedal. Husmor, gardkone og campingplassdrift. 3 sider. Les utdrag her.
 • Kari Hensrud, f. 1929. Trøgstad, Jevnaker. Husmor, lærer, logoped. 11 sider innsendt, med bilder.
 • Solveig Evju, f. 1927, Steinsholt. Beretning om livet som bondekone fra 1954 og utover. 4 sider, med bilder.
 • Anna T. Voll Aase, f. 1925. Vik i Sogn. Stølsarbeid. Meieriarbeid. Bondekone. 9 sider innsendt.
 • Gossen bygdekvinnelag, Aukra. Har sendt inn fire anonyme bidrag
  • Bidrag 1. 2 sider
  • Bidrag 2. Anonym, f. 1933. 'Frå tidsrommet 1940 og utover'. 2 sider
  • Bidrag 3. Eva Birgit Husøy, f. 1938. 4 sider
  • Bidrag 4.Elida Eikrem, f. 1936, Ona. 2 sider
 • Johanna M. Slåttelid, Kvam. 7 sider håndskrevet.
 • Anonym kvinne, f. 1938, Frogner. 5 sider.
 • Vest-Agder Bygdekvinnelag v/ Elisabeth Birkeland. Har sendt inn 4 bidrag
  • 5. Erindringer fra 1946. 1 side
  • Kari Amble. I rye-veven (dikt)
  • Borgny Larsen. De lauva og knatta skjelve. 2 sider.
  • Asbjørg Borgen. 3 håndskrevne sider. 'Året er 1950'
 • Bygdekvinnelaget Øygarden i Gol v/ Margit Rudningen. Har sendt inn ti bidrag fra medlemmer i laget. 1-2 sider hver. Innsenderne er bl.a.:
  • Marit Rydningen, f. 1949. 3-4 sider - om lys og barnestell.
  • Kari Roe, f. 1934. 3 sider - om kvinners arbeid, spinning, veving
  • Reidun Cecilie Rygg , f. 1948. 2 sider - om slakting.
  Kari Sørbøe, f. 1933. Om ysting.
  • Sigrid Bjørnebraden, f. 1943. Om ysting.
  • Kari Hodnungseth, f. 1945. 1 side – om frukt og bær i skog og hage
 • Ingebjørg Helkås Vaa , f. 1933, Vinje. 'Arbeid og leik i oppveksten'. 6 sider.
 • Kari Desserud, f. 1923, Jevnaker . 'Slakting på gården vår fra 1947 fram til ca. 1985'. 12 sider.
 • Fjeld Gård, Skien. Har sendt inn tre beretninger. Mer informasjon må innhentes.
  • ...., f. 1935, Solum i Telemark. 'Fra en gård med melkeproduksjon og skogsdrift 1955-1960'. 2 sider.
  • ...., f. ..., Skien. Beretning fra liv som bondekone. 2 sider
  • .... f. 1936, Skien. Beretning om arbeid på gard. 7 sider
 • .........., Hemnes. 2 sider handskrevet (mer informasjon innhentes)
 • Anne-Lise Rustad, f. 1942, Holmestrand. 'Minner fra bygdekvinnenes arbeid' 5 sider.
 • Anonym, f. 1926. Vik i Sogn. 5 sider + avisutklipp med dikt.
 • Anne Tomine Sandmark, f. 1945, Sira. 3 sider om 'Ett år med ei bondekvinne i 1950-åra'
 • Målfrid Floan Belbo, f. 1927 . Snåsa. 3 sider + 3 bilder.
 • Berit Bjerkenes, f. 1942 . 2 sider håndskrevet 'Om kvinnens arbeidsliv på gården i 1960-70 og 80-åra'
 • ..... , for Ål Bygdekvinnelag. 2 sider håndskrevet om klesvask.
 • Conny Dal, f. 1933. Nannestad. 23 sider håndskrevet om barndom og oppvekst og som bondekone på en middelsstor Romeriksgard. Her kan du kjøpe et hefte med hele beretningen.
 • Inger og Arne Ulleberg, om brylluppsforberedelser på 1960-tallet (med ett bilde)

Annet innsendt materiale fra Bygdekvinnelaget:

 • Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag har sendt in kokebok om mat i Trøndelag
 • Time bygdekvinnelag har sendt inn boka 'Heimen vår. Historiske glimt frå Timebygda'
 • Bodel Løge Wiig har sendt inn bok om 'Kvinnekår i farne år. Bondekvinnelaga i Orre, Bore, Klepp'
 • Svanhild Gjeilo, 2690 Skjåk har sendt inn artikkelen 'Budeia og sætra' av Aase Gjeilo (fra bladet Kveldsseto 1997)
 • Vest-Agder Bygdekvinnelag, har sendt inn boka 50 år med Vest-Agder Bygdekvinnelag. 1937-1987.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.08.2009
2009©Ingar Kaldal