Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARBEIDSARVENS ARKIVER ..


Tilbake til Arkivoversikt

Minner innsendt fra ansatte ved Moss Glasværk

Høsten 2008 ble det i samarbeid mellom Arbeidsarven og Moss by- og industrimusem startet et skriveprosjekt blant ansatte ved Moss Glasværk.

Her kommer liste over minner som er kommet inn på dette prosjektet. (utvalgte utdrag fra det innsendte materialet skal etter hvert legget ut slik at en kan lese det ved å klikke på navnene på denne siden):

Innsendte bidrag:


 

 

 

Barnearbeid på AS Moss Glasværk (ca 1901). Fotograf: Bülund. Fotografiet tilhører Moss by- og industrimuseum

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2009
2009©Ingar Kaldal