Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 


ARBEIDSARVENS ARKIVER ..


Tilbake til Arkivoversikt

Minner innsendt fra IL-O-VAN-prosjektet (Moss)

I februar 2008 ble det i samarbeid mellom Arbeidsarven og Moss by- og industrimusem startet et skriveprosjekt blant ansatte ved IL-O-VAN i Moss.

Her kommer liste over minner som er kommet inn på dette prosjektet. (utvalgte utdrag fra det innsendte materialet skal etter hvert legget ut slik at en kan lese det ved å klikke på navnene på denne siden):

Innsendte bidrag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2009
2009©Ingar Kaldal