Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 


Minner som Moss by- og industrimuseum tar vare på


Tilbake til Arkivoversikt

Her er en oversikt over minnemateriale som finnes oppbevart ved Moss by- og industrimuseum (som er avdeling under Østfoldmuseet). Bruk av materialet må avtales nærmere ved å kontakte museet direkte.

Fra prosjektet 'Drømmen om et bedre liv. Om innvandring til Moss 1905 til 2005'
(i alt 17 intervjuer, alle utskrevet)

Informant        Kom fra.           Til Norge     Til Moss      Første arbeidsplass
Mann                Sverige              1919            1919            Moss Glasværk
Mann                Sverige              1920            1920            Norsk Automobilfabrikk
Mann                 Polen                1943            1945            Norsk Viftefabrikk
Mann                 Polen                1943            1945            Moss Mek. Verksted
Kvinne              Danmark           1950           1950             LANI
Kvinne              Ungarn              1957           1957             Rosenvinge
Mann                Italia                   1961            1961            Logos
Mann                Finland              1964            1975            Drammen slip og mek.
Mann                Pakistan            1971            1971            Møller Coates
Mann                Pakistan             1971           1973            Moss Glasværk
Mann                Chile                   1975            1975           Skarmyra skole
Mann                Vietnam              1978           1979           Brehmers bakeri
Mann                 Polen                  1984           1984           Paul R. Johansen
Mann                 Tyrkia                  1986           1986          Reier gartneri
Kvinne               Bosnia               1993           1997          Flyktningerådet i Oslo
Kvinne                Russland         1996           1996          Tore Skovli A/S
Mann                  Iran                    2002           2002          Egen teppebutikk i Oslo

Arbeidsminner fra Helly Hansen
Intervju med Roald Storberget, jobbet i administrasjonen ved HH
Intervju med Egil Henriksen, jobbet i administrasjonen ved HH
Intervju med Bjarne Elvsås, jobbet i administrasjonen ved HH
Utskriving av disse intervjuene pågår.

Arbeidsminner fra Moss Verft
Skriftlig minne fra K. O. Stensrud, snekker på Moss Verft
Skriftlig minne fra Egil Thømt, ingeniør ved Moss Verft
Skriftlig minne fra Erling Røed, sekretær/kontorsjef på Moss Verft
Skriftlig minne fra Trygve Ph Aas, ingeniør ved Moss Verft
Jan Eilert Bjørnstad, kåseri på Værvenkvelden 21.01.2007
Intervju med Victor Storm Hansen, arbeider på Moss Verft (dette er under utskriving)

Minner fra Moss Glasværk
Intervju med Odd Blomgren
Intervju med Ragnhild Z Hansen angående mosseglass og vikingglass, 15.03.2005

Mosseminner: *
Intervju med Jonny Gulbrandsen, f 1922 i Moss, 22.08.2007
Skriftlig beretning fra Paul Edvardsen, innflytter til Moss fra Oslo 1935 til 1946

August P. Horn (produksjon av arbeidsklær, Moss)
29 mapper med intervjuer (maskinskrevet)
Grete Swensen utførte disse intervjuene da hun skrev bedriftshistorie for Aug. P. Horn. Bruk av dette materialet må avklares med henne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 11.3.2008
2008©Ingar Kaldal