Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 


Minnemateriale som er samla inn og arkivert ved Norsk Industriarbeidermusem, Rjukan

Tilbake til Arkivoversikt

I denne overiskten finnes minner som er samlet inn og arkivert ved Norsk Industriarbeidermuseum. Listen består av minner/intervjuer med personer født i 1930 eller senere. Når det i lista står 'diskett', betyr det at museet har en utskrift av intervjuet (i tillegg til at intervjuet er bevart i lyd på kassett). De som ønsker å se på dette materialet, kan sende en søknad om det til Norsk Industriarbeidermuseum. I søknaden må formålet med bruken beskrives kort (noen få setninger om tema og problemstillinger som materialet skal brukes til å belyse). Vis til nr. på intervjuene som ønskes lånt. I tillegg må en i søknaden love å bare bruke det i nevnte prosjekt, og bare på måter som sikrer informantenes anonymitet og hindrer sensitiv informasjon i å komme på avveie. Etter at prosjektet intervjuene skal brukes til, er avsluttes, må de elektroniske kopiene av intervjuene slettes.

En slik søknad kan sendes til Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, 3660 Rjukan.

Liste over Intervjuer:

1.Mann, født 1938, Maskinlinjen yrkesskolen, Rjukan, kassett, diskett, 0002.01
2.Mann, Født 1950, postbetjent – diverse omskolering, Rjukan, kassett, diskett, 0008.05
3. Mann, født 1945, 8 klasse – Yrkesskolen, platearbeider, Haugesund, kassett, diskett, 00011.001
4. Mann, født 1942, engelskfødt, diverse yrker jern og metall i Norge, kassett, diskett, 00011.002
5. Mann, født 1936, 7 klasse, drosjesjåfør, diverse arbeid i jern og metall, Lofoten, kassett, diskett, 00011.003
6. Kvinne, født 1935, 8 klasse, ufaglært, Svelvik, kassett, diskett, 00011.007
7. Mann, født 1937, skipsrørlegger, Horten, kassett, diskett, 00011.008
8. Mann, født 1940, Framhaldsskole, Sveiser, Bergen, kassett, diskett, 00011.010
9. Mann, født 1942, yrkesskole, maskinistskole, industriarbeider, Røros, kassett, diskett, 00011.015
10. Kvinne, født 1967, videregående skole, produksjonselektriker, Kristiansand, kassett, diskett, 00011.024
11. Mann, født 1934 , yrkesskole, mekanikerlinje, Rjukan, kassett, diskett, 0008.12
12. Mann, født 1933, kjemiingeniør, laboratoriesjef, Rjukan, kassett, diskett, 0008.18
13. Mann, født 1930 7 klasse – folkeskole, Rjukan, kassett, diskett, 0008.21
14. Mann, født 1940, ufaglært, Hydroarbeider, Rjukan, kassett, diskett, 00008.016
15. Kvinne, født 1958, gymnas, husmorskole, Rjukan, kassett, diskett, 0008.35
16. Mann, født 1931, 7 klasse, ufaglært, Rjukan, kassett, diskett, 0008.37
17. Mann, født 1930, 7 klasse, ufaglært, Rjukan, kassett, diskett, 0008.39
18. Mann, født 1938, 7 klasse, ufaglært, Rjukan, kassett, diskett, 0008.41
19. Mann, født 1930. ufaglært, anleggarbeider, Nord Trøndelag, kassett, diskett, 00010.002
20. Mann, født 1948, elektriker, Tynset, kassett, diskett, 00010.003
21. Mann, født 1931, yrkesskole, lærlingskole, teknisk skole, Tyssedal, kassett, diskett, 00010.008
22. Mann, født 1939, 7 klasse, kystskippereksamen, montørskole, Hadeland, kassett, diskett, 00010.010
23. Mann, født, 1932, elektriker, Oslo, kassett, diskett, 00010.012
24. Mann, født 1937, yrkesskole, elektriker, Rjukan, kassett, diskett, 00010.015
25. Mann, født 1938, elektriker, Oslo, kassett, diskett, 00010.016
26. Mann, født 1931, ovner, drift, Tinfos, kassett, diskett, 0012.01
27. Mann, født 1943, realartium, ingeniør, Tinfos/Rjukan, kassett, diskett, 0012.08
28. Mann, født 1941, yrkesskole, formann plateverksted, Tinfos, kassett, diskett, 0012.12
29. Mann, født 1937, framhaldsskole, elektriker, Tinfos, kassett, diskett, 0012.19
30. Mann, født 1944, handelsskole, teknisk skole, personalsjef, verkstedarbeider, Tinfos, kassett, diskett, 0012.27
31. Mann, født 1934, yrkesskole, pakkeri og mekanisk verksted, Tinfos, kassett, diskett, 0012.32
32. Mann, født 1965, Hadeland, kassett, diskett, 00015.005
33. Mann, født 1931, glassblåser, Hadeland, kassett, diskett, 00015.013
34. Mann, født 1930, gravør, Hadeland, kassett, diskett, 00015.010

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.2.2007
2007©Ingar Kaldal