Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 


ARBEIDSARVENS ARKIVER ..


Tilbake til Arkivoversikt

Minner samlet inn fra ansatte på M. Peterson & Søn i Moss

I 2013 ble det ved Moss by- og industrimusem startet et minneinnsamlingsprosjekt blant ansatte ved M. Peterson & Søn i Moss (les mer om prosjektet her).

Her kommer etter hvert en liste over minner som er kommet inn på dette prosjektet. Utvalgte utdrag fra minnene kan leses ved å klikke på navnene på denne siden (for tilgang til mer av materialet, ta kontakt med Moss By- og Industrimuseum):

Innsamlede minner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 4.4.2014
2014©Ingar Kaldal