Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

Intervjusamling ved Rana Museum, kulturhistorisk avdeling

Tilbake til Arkivoversikt

Ved Rana Museum finnes en omfattende samling minner som handler blant annet om arbeid. Noen av disse intervjuene er utskrevet, men ikke systematisk. Alle intervjuene finnes i lydform, på kasetter.

De som ønsker tilgang til materialet, vil få intervjuene i utskrevet form. De må kontakte Rana museum, postboks 98 8601 Mo i Rana. Tlf. 75 11 01 33.

Her finner du en liste over intervjuene ved Rana Museum (lista er laget av Rana Museum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 23.3.2007
2007©Ingar Kaldal