Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 


ARBEIDSARVENS ARKIVER ..


Tilbake til Arkivoversikt

Intervjuer med ansatte ved Rena Kartonfabrikk på Rena

Rena Kartonfabrikk ble nedlagt i 1998. «Kartongen» var hjørnesteinsbedrifta i lokalsamfunnet Rena gjennom 85 år. Omstillingsprogrammet i Åmot startet i 2005 prosjektet ”Historien rundt Rena Kartonfabrikk”. Formålet er å ta vare på og formidle Kartonghistorien. En viktig del av dette er å ta vare på de kartongansattes egne minner fra livet med Kartongen. Dette gjøres på to måter: 1 . Sammen med blant andre Åmot historielag gjennomførte Åmot kommune i 2006 intervjuer med noen av de som har vært knyttet til fabrikken. Intervjuguider/spørrelister ble utarbeidet i samarbeid med Arbeidsarven-prosjektet. Intervjuene ble utført av Line M. Silkebækken. 2. Som del av Arbeidarven-prosjektet inviteres alle som har erfaringer fra Kartongen og livet i Renasamfunnet, til å skrive ned sine minner om ulike typer arbeid de har vært med på i dette lokalmiljøet, og sende det inn til Arbeidsarven.

Den som er interessert i å bruke større deler av intervjuene, kan henvende seg til Arbeidsarven eller Åmot kommune. Materialet kan bare brukes anonymt, og ellers i tråd med de retningslinjer som gjelder for arkivering og bruk av materiale samlet inn av Arbeidsarven.

Her kommer liste over intervjuer som er samlet inn i prosjektet sommeren 2006. Utdrag av intervjuene kan leses ved å klikke på pekeren til hvert intervju.

Liste over intervjuer (korte utdrag, klikk på '1.informant' osv):
1. informant. Mann, født 1930, begynt på fabrikken i 1948
2. informant. Mann, født 1911.
3. informant. Mann
4. informant. Mann, begynte på fabrikken i 1974.
5. informant. Kvinne, begynte på fabrikken i 1947
6. informant. Mann.
7. informant. Mann, født 1930, begynte på fabrikken i 1947
8. informant. Mann, født 1925, begynte på fabrikken i 1938
9. Noen flere intervjuer er under utskriving. Når de foreligger, kommer flere smakebiter her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 5.4.2007
2007©Ingar Kaldal