Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 


ARBEIDSARVENS ARKIVER ..


Tilbake til Arkivoversikt

Minner innsendt fra TrioVing i Moss

Høsten 2008 ble det i samarbeid mellom Arbeidsarven og Moss by- og industrimusem startet et skriveprosjekt blant ansatte ved TrioVing i Moss

Her kommer liste over minner som er kommet inn på dette prosjektet. (utvalgte utdrag fra det innsendte materialet skal etter hvert legget ut slik at en kan lese det ved å klikke på navnene på denne siden):

Innsendte bidrag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 4.2.2009
2009©Ingar Kaldal