Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilder fra gårdsarbeid i Skedsmo

- innsendt av Kari Gudlaug Sjåberg

Tilbake til Arbeidsarvens bildearkiv

Alle bildene er tatt på Valstad i Skedsmo. Karis tante, Margit Asak, f. Valstad i 1899, begynte tidlig å fotografere, kanskje før 1920. Noen av bildene er derfor tatt før Karis tid (noen av bildene er blitt speilvendt). Her er bildene vist i redusert oppløsning. Vil du se noen av dem i full oppløsning, kan du kontakte Arbeidsarven.

Potetopptaking i Sørjordet. Bestefar, Johan Valstad, kjører opptakeren. De 4 plukkerne kan Kari ikke identifisere

Høykjøring trolig sommeren 1941. Karis far, Hans, står med høygaffel. Minstebarnet i forgrunnen er Karis søster Jorunn. Så står Kari ved siden av mor Klara. Bestefar Johan har kommet med tom vogn fra låven. Høytråeren tror Karis heter Agnes og er tjenestejente.

Dettte bidet er fra september 1920, og det er Karis bestefar som svinger ljåen. ”Kvinnfolka” som ”tar opp” – binder kornband - er fra venstre: Helene budeie, Konstanse og Charlotte Stranden. Lengst borte står Karis far og en gardsgutt.

Høyhesjing med gaffel, hest og sleiperive. Mannen med hatt er Karis far, den andre er ukjent.

Dette bildet er av nyere dato, ca 1955. På traktoren sitter Harald Nygård, en kamerat av Karis far. På selvbinderen sitter Kari.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.5.2008
2008©Ingar Kaldal