Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygdekvinnelagets minnekonkurranse for innvandrerkvinner

I 2011 gjennomførte Bygdekvinnelaget en premiekonkurranse for innvandrerkvinner. Formålet var å få inn minnefortellinger fra kvinne rsom har kommet til Norge fra et annet land (se mer om det nedenfor). Da det hadde kommet inn forholdsvis få bidrag innen fristen, ble den utsatt, og en vinner ble kåret først rundt nyttår 2012.

Vinneren ble Emma MacKenzie Paulsrud med en innholdsrik historie skrevet med innlevelse og engasjement. Hun er opprinnelig fra Kenya og nå bosatt i Degernes i Østfold. Hun ønsket at premien på kr 5000 skulle l gå til et prosjekt som hun og mannen driver i Kenya.
Tekst og bilder som hun sendte inn til konkurransen gir et unikt innblikk i erfaringer og opplevelser både fra arbeidsliv, flytting, familieliv og kulturmøter med den norske landsbygda.

Les hennes beretning her.

Les hva hun forteller om Kenya her

Se bilder fra hennes album her

Emma MacKenzie Paulsrud

Vinneren takkes for bidraget og gratuleres hjertelig med førstepremien!

 

 

Slik ble konkurransen anonsert:

Skriv ned dine minner og vinn gratis reise og deltakelse på et seminar i regi av Bygdekvinnelaget!

Tilbake til andre delprosjekter

 

 

Kvinne og 'ny' i Norge?
Er du kvinne og har flyttet til Norge? Da inviteres du med dette til å fortelle om ditt arbeidsliv både før og etter at du kom til Norge. Bare DU er i stand til å fortelle om det som har vært viktig for DEG. Fortellinger om ditt arbeid og dine erfaringer vil bidra til at det vil finnes kunnskap i framtida om det arbeidet du utført gjennom livet. Vi ser fram til å motta mange historier!

Kvinneliv og kulturmøte

Kvinneliv er et satsingsområde i Norges Bygdekvinnelag og 2010 er FNs år for møte mellom kulturer. I samarbeid med prosjektet Arbeidsarven lyser Bygdekvinnelaget derfor ut en konkurranse der målet er å få inn historier fra kvinner som har flyttet til Norge, om deres arbeidsliv i hjemmet og/eller utenfor hjemmet. I tillegg til egen historie kan det også fortelles om formødrenes arbeidsliv.

Vi oppfordrer deg som leser dette til å informere og oppmuntre kvinner fra andre land til å sende inn et bidrag til den nye konkurransen.

Konkurranse
Dette er en videreføring av konkurransen som ble lyst ut i 2007 og som Conny Dal fra Nannestad i Akershus vant. Se mer om den her

Passende lengde på tekster som sendes inn, vil være inntil 8 maskinskrevne sider/16 håndskrevne sider, men det kan også skrives lenger om en ønsker det. Eventuelle bilder kan settes inn i teksten og/eller sendes separat - skannet og lagret i jpg-format. Teksten bør helst leveres på norsk. Her stilles det ikke noe krav om korrekt norsk (det er innholdet som teller!). Føles det veldig vanskelig å skrive på norsk, kan teksten også leveres på engelsk. Tekster som har vært publisert offentlig tidligere, kan ikke delta i konkurransen. Alle personlige beretninger er velkomne.

Frist for innsending var i juni 2011, og kåring av vinner vil skje med det første.

Vi vil at du skriver mest mulig om det DU selv vil skrive om. Legg vekt på å beskrive arbeid og arbeidsmiljøer som du selv har erfaringer fra. Og prøv gjerne å få godt fram hvordan det har vært for deg å være kvinne med utenlandsk bakgrunn i det norske arbeidslivet. Trenger du konkrete tips for å komme i gang med då skrive, kan du finne noen mer generelle råd her: skriveråd (men disse er ikke formet spesielt for innvandrerkvinner).

Pekerne i margen til venstre vil føre deg til informasjon om hva du kan skrive om, og hvordan du kan gå fram for å sende det inn, og hva materialet vil bli bruk til, og ikke minst: hvorfor det er viktig at DU gjør dette.

 

Sist oppdatert 15. februar 2012
2010©Ingar Kaldal