Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivekonkurranse:
Kvinne(r) møter kvinne(r)

Kvinneliv er et satsingsområde i Norges Bygdekvinnelag , og det er viktig å bevare minner fra kvinners arbeids- og dagligliv.

I 2012 ble det som et tiltak i prosjektet Bygdekvinnelaget åpner bygda og i samarbeid med Arbeidsarven invitert til skrive-konkurranse. Det kom inn seks bidrag til konkurransen, alle gode og interessante på sine måter.

Vinneren ble Maja Moreno fra Kristiansund, med ei unik skildring av hvordan kulturmøtet kan arte seg i en helt spesiell, men like fullt talende situasjon: hvordan kvinner forholder seg til hverandre på bussen. Hvilke tanker gjør hun som kommer fra en 'vi'-kultur når hun på bussen i Norge (et jeg'-land), sitter sammen med kvinner hvor det ikke er like naturlig å prate med folk en ikke kjenner. Så skjer da likevel det at hun møter en norsk kvinne som åpner seg, og forteller om sine sorger og følelser på en måte som viser hvor befriende det kan være å dele erfaringer med et menneske en sitter sammen med på bussen. Hun får godt fram hvordan hun føler usikkerhet ved å forstyrre en annens 'privatisme', men også hvordan hun på denne spesielle bussturen erfarer hvor viktig det er å kunne dele på sorger, selv med en fremmed 'bussittepartner'. Historien er godt skildret, og ved å tørre å konsentrere bidraget om en helt avgrenset enkelt-erfaring, får hun fram refleksjoner over hva kulturmøter handler om.

Du kan lese Maja Morenos beretning her.

Om seg selv skriver Maja Moreno: 'Jeg er 39 år gammel, er gift med en brasiliansk mann og har ei jente på 3 år. Opprinelig kommer jeg fra Kosovo. Jeg er halv serbisk halv albansk. Pga min blandede identitet (det var krig i Kosovo mellom disse to folkgrupper) kom jeg til Norge som FN-flyktning i år 2000. Jeg fikk statsborgerskap i år 2007. Jeg har bachelor i engelsk språk og litteratur hjemmefra og 1 års studie innenfor tolking fra Norge. I hjemlandet jobbet jeg i OSCE (Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa) som feltassistent og tolk i fredsskapningsarbeid. I Norge jobbet jeg i mange år som miljøterapeut i Tingvoll kommune (Tingvoll Asylmottak) og jobber som miljøarbeider på Nordmøre Krisesenteret. Ellers er jeg en religiøs type (kristen) som er veldig glad i livet og mennesker.'


HER LITT OM HVORDAN KONKURRANSEN BLE GJENNOMFØRT:
Medlemmer ble oppfordret til å inspirere hverandre og tilflytter- og innvandrerkvinner til å ”ta pennen fatt” for å fortelle om sine møter med andre kvinner og andre kulturer. Fortellingene kunne være fra arbeids-, daglig- og organisasjonsliv i Norge. Den som ble invitert til å skrive, kunne være

- norsk kvinne som har blitt kjent med norsk(e) tilflytter(e)
- norsk kvinne som har blitt kjent med tilflytter(e) fra utlandet
- tilflytter fra utlandet som har blitt kjent med norsk(e) kvinne(r)
- tilflytter fra utlandet som har blitt kjent med tilflytter(e) fra utlandet


I invitasjonen sto det:
Innholdet teller!

Passe lengde på teksten er inntil 8 maskinskrevne/16 håndskrevne sider. Evt. bilder kan settes inn i teksten og/eller sendes separat - skannet og lagret i jpg-format. Teksten bør helst leveres på norsk, men engelsk går også bra. Det stilles ikke krav om korrekt språk. Tekster som har vært publisert offentlig tidligere kan ikke sendes inn til konkurransen.

Premie
Førstepremien var reise til og deltakelse på et seminar i regi av Bygdekvinnelaget.Tilbake til andre Arbeidsarven-prosjekter

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.januar.2013
2012©Ingar Kaldal