Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidslivsminner fra Løkken Verk
til Thamshavn

Tilbake til andre
arbeidsarven-prosjekter

 

Orkla Industrimuseum på Løkken i Meldal kommune ønsker å dokumentere arbeidslivsminner fra tiden da det var gruvedrift ved Løkken verk, ordinær drift på Thamshavnbanen og kissmelteverk på Thamshavn. Gjennom intervjuer med ansatte i Orkla Grube-Aktiebolag og datterselskaper er målet å samle historier som belyser hverdagslivet til arbeiderne ved de ulike bedriftene. Målet med prosjektet er å dokumentere industri- og arbeiderhistorien i dalføret. Den industrialiseringa og internasjonaliseringa som skjedde i dalføret i forbindelse med gruvedriften ved Løkken verk har dannet grunnlaget for dagens og framtidig industri.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Arbeidsarven. Mer informasjon om opplegget, temalister for intervjuene, og smakebiter fra de beretningene som kommer inn, vil etter hvert bli presentert her på Arbeidsarven sine arkivsider (Se andre smakebiter fra minner her)


Banearbeidere i anleggstida ved Thamshavnbanen ca 1907-09. Foto: Orkla Industrimuseum (fotograf ukjent)

Minneinnsamlingen vil foregå på flere måter. Hovedvekten vil bli på intervjuer som tas opp. Disse kan suppleres med skriftlige beretninger fra de som heller vil lage det. Intervjuarbeidet vil bli ledet av Torstein Bach med bistand fra andre ansatte ved museet .

Kontakt prosjektet:
Orkla Industrimuseum. Postadresse: Orkla Industrimuseum, Torfinn Bjørnaas' plass 2, 7332 Løkken Verk

Hvorfor?
Orkla Industrimuseum har som en av sine hovedoppgaver å dokumentere industrihistorien i Orkladalføret med utgangspunkt i gruvedriften på Løkken Verk. En veldig viktig del av dokumentasjonsarbeidet er å samle inn minner og opplysninger fra arbeidslivet i industribedriftene. Vi ser nå behovet for å få menneskene mer inn i bildet og få arbeidernes stemme inn, noe som vil gi oss et bedre forståelse av hvordan det var å arbeide både i gruva og i andre tilknyttede virksomheter.


Gruvearbeider i arbeid med strosse 1938. Foto: Karl August Berg/Orkla Industrimuseum

Hvis du vil, kan du også selv sette deg ned og skrive noe, og sende det inn til Orkla industrimuseum/Arbeidsarven

Her finner du en liste over tema du kan skrive om spesielt når det gjelder livet i tilknytning til gruveindustrien i Meldalen (her ligger ei liste med tips om temaer du kan fortelle om).


Men det aller beste er om du selv bestemmer hva du vil skrive om, og nettopp skriver akkurat det du vil - om det.

Pekerne i margen til venstre vil føre deg til informasjon om hva du kan skrive om, og hvordan du kan gå fram for å sende det inn, og hva materialet vil bli bruk til, og ikk e minst: hvorfor det er viktig at DU gjør dette.


Forherd inne i smelteverket ca 1950 Foto: NTB's Billedavdeling AS/Orkla Industrimuseum

 

 

 

 

 


Foto: Ingar Kaldal

Sist oppdatert 22.6.2013
2013©Ingar Kaldal