Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:
Martin
Grønvold
Bøe
 

Rena Kartonfabrikk ble nedlagt i 1998. «Kartongen» var hjørnesteinsbedrifta i lokalsamfunnet Rena gjennom 85 år. Omstillingsprogrammet i Åmot startet i 2005 prosjektet ”Historien rundt Rena Kartonfabrikk”. Formålet var ta vare på og formidle Kartonghistorien. En viktig del av dette er å ta vare på de kartongansattes egne minner fra livet med Kartongen. Dette kan gjøres på to måter: 1. Sammen med blant andre Åmot historielag gjennomførteÅmot kommune i 2006 intervjuer med noen av de som har vært knyttet til fabrikken. Smakebiter fra intervjuene finnes her. 2.Som del av Arbeidarven-prosjektet inviteres alle som har erfaringer fra Kartongen og livet i Renasamfunnet, til å skrive ned sine minner om ulike typer arbeid de har vært med på i dette lokalmiljøet, og sende det inn til Arbeidsarven.

Hvorfor minneinnsamling?
Om Rena Kartonfabrikk foreligger det allerede en del materiale. Bedriftsarkivet er overlatt til Statsarkivet i Hamar. Personalet der har ordnet protokoller og dokumenter og laget en katalog, der de som vil studere materialet kan rekvirere det de finner interessant for gransking på arkivets lesesal. Det er fint at arkivmaterialet vil bli tatt vare på, men historia om Rena Kartonfabrikk bør ikke skrives bare med utgangspunkt i styreprotokoller, forretnings-korrespondanse og regnskaper. Det er like viktig å få med minner, erfaringer og opplevelser fra de mange på Rena og i Åmot som har hatt fabrikken som arbeidsplass eller har levd i miljøer som har vært preget av det som i mange år var lokalsamfunnets største bedrift .

Hva det er viktig å vite mer om?
Vi er interesserte i hvordan Rena Kartonfabrikk var som arbeidsplass, hvordan forholdet mellom ulike grupper på fabrikken artet seg, hvordan de ansatte og deres familier levde og ikke minst hvordan forholdene i fabrikkmiljøet påvirket lokalsamfunnet. Samtidig er det også viktig å få samlet minner om de mange arbeidsoppgavene som ble utført i andre deler av et slikt samfunn. For å få fram informasjon om dette inviteres alle som kan fortelle om livet i og omkring fabrikken til å skrive ned det de husker og sende det inn til Arbeidsarven.

Hvordan skrive, og sende inn?
Her finner du en liste over tema du kan skrive om spesielt når det gjelder Rena. Men det aller beste er om du selv bestemmer hva du vil skrive om, og nettopp skriver om det.

Pekerne i margen til venstre vil føre deg til informasjon om hva du kan skrive om, og hvordan du kan gå fram for å sende det inn, og hva materialet vil bli bruk til, og ikk e minst: hvorfor det er viktig at DU gjør dette.

 

Foto: Martin Grønvold Bøe

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 24.1.2014
2005©Ingar Kaldal