Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss 2013 - Skoleelever i Moss samler arbeids- og dagliglivshistorier og bruker dem i elevoppgaver innen flere fag

For tredje år gjennomføres et skoleprosjekt for å samle minner fra arbeidslivet. Prosjektet er et samarbeid mellom grunnskolen i Moss, Stiftelsen for industrihistorisk bevarelse i Mossedistriktet - og Moss by og industrimuseum.

Mer informasjon om prosjektet kommer her senere.

Videre nedover på denne siden finner du undervisningsopplegg, råd og tips for å ta i bruk minneinnsamling i grunnskolen.


 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


¤ For elever

¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!


Elever på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

Om prosjektet
Det er mange mulige måter å organisere minneinnsamlingen på, og materialet som kommer inn kan brukes og knyttes opp mot Kunnskapsløftets kompetansemål innen flere fag. Å la elever arbeide med minner, som vanlige mennesker forteller fra sine egne liv, kan være en alternativ innfallsport til læring. Gjennom aktiv deltaking og møter med mennesker vil de få økt interesse, kunnskap og forståelse for menneskers arbeid og de samfunnsmessige endringene som har skjedd de siste 60 år.

Kyle og drevjern fra Moss Verft. Med drevjernet slo man på kylen slik at tjæredrevet ble presset ned i sprekkene mellom trebordene . Når alt var ferdig helte man over kokende bek, også kalt tjære, slik at dekket ble helt tett. Foto: Siri Dalnoki , Byline AS / Moss by- og industrimuseum

Vi ser også at å arbeide med minner vil kunne bidra til at elever blir bedre kjent med eldre mennesker i eget nærmiljø, gi trening i å samarbeide, og ikke minst gi elevene økt forståelse for at mennesker i lokalmiljøet vi bor i har en historie det er viktig å ta vare på. Minnene vil bli samlet inn ved bruk av digitale opptakere som museet låner ut, egen MP3-spiller, PC eller mobil. Dette vil gi elevene trening i å arbeide med digitale verktøy. Minnene som samles, skal sendes til Moss by- og industrimuseum. Her vil de bli oppbevart ved museets minnebank og tatt i bruk gjennom Arbeidsarven og andre framtidige historieprosjekter om menneskers arbeidsliv i Moss. Bli med, og bli kjent med den lokale historien!Barnearbeid på AS Moss Glasværk (ca 1901). Fotograf: Bülund. Fotografiet tilhører Moss by- og industrimuseum

Eksempler på innsamlede minner - se flere eksempler her i prosjektets minnebank

Dongeribukse produsert ved Aug. P. Horn AS i Moss. Firmaet drev fabrikkmessig produksjon av arbeidsklær i dongeri og ble en viktig kvinnearbeidsplass i Moss. Foto: Siri Dalnoki , Byline AS / Moss by- og industrimuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.2.2013
2013©Ingar Kaldal