Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleåret 2010-2011 ble det første skoleprosjektet i Moss gjennomført. Denne sida viser uendret versjon av den informasjonen som ble laget for prosjektet den gangen - med informasjon blant annet om premiering av bidragene:

Skoleelever i Moss samler arbeids- og dagliglivshistorier og bruker dem i elevoppgaver innen flere fag

Moss by- og industrimuseum og Stiftelsene for industrihistorisk bevaring i Mosseregionen har inngått et samarbeid med grunnskolen i Moss. Skoleåret 2010/11 gikk elevene aktivt gå ut i sine nærmiljøer og intervjuet mennesker om deres arbeidsliv. Materialet som ble samlet inn, ble bearbeidet og brukt i elevarbeid. Når prosjektet er gjennomført, skal eksempler fra det elevene har skapt presenteres her (linker til noe av det som ble skapt, finnes på denne siden).

Videre nedover på denne siden finner du det som ble laget i forkant av prosjektet av undervisningsopplegg, råd og tips for å ta i bruk minneinnsamling i grunnskolen. Det materialet som her ble laget, er foreløpig ikke blitt endret eller oppdatert etter prosjektet, men kan brukes som eksempler på hvordan det kan gjøres.

Alle som deltok og leverte inn bidrag er med i en konkurranse.
Her finner du resultatene av konkurransen.

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


¤ For elever

¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!


Elever på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

Om prosjektet
Det er mange mulige måter å organisere minneinnsamlingen på, og materialet som kommer inn, kan brukes og knyttes opp mot Kunnskapsløftets kompetansemål innen flere fag. Å la elever arbeide med minner, som vanlige mennesker forteller fra sine egne liv, kan være en alternativ innfallsport til læring. Gjennom aktiv deltaking og møter med mennesker vil de få økt interesse, kunnskap og forståelse for menneskers arbeid og de samfunnsmessige endringene som har skjedd de siste 60 år.

Kyle og drevjern fra Moss Verft. Med drevjernet slo man på kylen slik at tjæredrevet ble presset ned i sprekkene mellom trebordene . Når alt var ferdig helte man over kokende bek, også kalt tjære, slik at dekket ble helt tett. Foto: Siri Dalnoki , Byline AS / Moss by- og industrimuseum

Vi ser også at å arbeide med minner vil kunne bidra til at elever blir bedre kjent med eldre mennesker i eget nærmiljø, gi trening i å samarbeide, og ikke minst gi elevene økt forståelse for at lokalmiljøet vi bor i, har en historie det er viktig å ta vare på. Minnene vil bli samlet inn ved bruk av digitale opptakere som museet låner ut, egen MP3-spiller, PC eller mobil. Dette vil gi elevene trening i å arbeide med digitale verktøy. Minnene som samles, skal sendes til Moss by- og industrimuseum . Her vil de bli oppbevart ved museets minnebank og tatt i bruk gjennom Arbeidsarven og andre framtidige historieprosjekter om menneskers arbeidsliv i Moss. Bli med, og bli kjent med den lokale historien!Barnearbeid på AS Moss Glasværk (ca 1901). Fotograf: Bülund. Fotografiet tilhører Moss by- og industrimuseum

Eksempler på innsamlede minner - se flere eksempler her i prosjektets minnebank

Hva skjer - nyheter - se her

Dongeribukse produsert ved Aug. P. Horn AS i Moss. Firmaet drev fabrikkmessig produksjon av arbeidsklær i dongeri og ble en viktig kvinnearbeidsplass i Moss. Foto: Siri Dalnoki , Byline AS / Moss by- og industrimuseum

 

Sist oppdatert 8.1.2011
2010©Ingar Kaldal