Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÆRVEN-
PROSJEKTET
I MOSS

Tilbake til andre delprosjekter


Innsendte minner fra Værven-prosjektet

Moss Avis om prosjektet

Kristoffer driver dekket på byggnr. 127 "Sunbreeze" i oktober 1956. Foto: Egil Kristiansen, Moss.

 

Moss by- og industrimuseum åpnet 1. mai 2006 utstillingen ”Et skip blir til. Historiske glimt fra Værven i Moss”. Utstillingen stod til 7. mai 2007, og ble utarbeidet i samarbeid med den entusiastiske ”Værvengruppa” som består av tidligere ansatte på Moss Verft. I etterkant av utstillingen har museet fortsatt samarbeidet med Værvengruppa for å bevare mest mulig av det kulturhistoriske materialet fra Moss Verft samt å dokumentere bedriftens historie. Et viktig satsingsområde fremover er å samle inn og bevare tidligere ansattes minner fra arbeidslivet på Moss Verft, og vi har derfor valgt å knytte oss opp til Arbeidsarven.

Kort om Moss Verft
Det skal være bygget skip i Moss allerede fra ca. 1575 og i perioden fram til ca 1890-årene var det skipsbyggingsaktivitet ved flere verft i Moss. Historien til Moss Verft skrives tilbake til 1870. Moss Verft, tidligere A/S Moss Værft & Dokk, var en direkte fortsettelse av firmaet A/S Moss Værft, som igjen hadde tatt over J. & J. H. Vogt, Moss Skibsværft, populært kalt ”Vogteværven”. Sistnevnte firma ble registrert St. Hans 1870.

Flyfoto av Moss verft. Foto: Moss by- og industrimuseum.

Etableringen av Moss Skipsverft ble innledningen til en over 100 år lang historie med byggig av skip ved Moss Verft. I løpet av disse årene ble det bygget både seilskip, dampskip og motorskip. Etter 1945 ble i alt 84 skip (lastebåter, tankskip, bulkskip, bergingsdampere og hvalbåter) bygget i Moss, og bedriften ble etter hvert verdenskjent for sine 50 gass- og kjemikalieskip. Værven satte sitt preg på Moss og var i 1975 byens største bedrift med 1068 ansatte. Høsten 1986 ble skipsbyggingsaktiviteten i Moss nedlagt.

Hvorfor samle inn minner fra Værven?
Moss Verft var byens største bedrift og en viktig arbeidsplass som mossinger både direkte og indirekte har hatt sin tilknytning til. I regi av Værvengruppa har det frem til i dag blitt nedlagt et stort arbeid for å samle inn gjenstander, fotografier og arkivmateriale som dokumenterer bedriftens historie. Nå ønsker vi minner, erfaringer og opplevelsene til de som hver dag hadde verftet som sin arbeidsplass eller på annen måte var tilknyttet miljøet i og rundt Værven. Med disse minnene vil vi få en mer inngående kjennskap til livet i og rundt Moss Verft.

Hva er det viktig å vite mer om?
Vi er interessert i hvordan Moss Verft var som arbeidsplass, hva var din jobb ved Værven? Hvordan forholdet var mellom de ulike gruppene som arbeidet der? Hvordan var dagliglivet for de ansatte og familiene deres? Hvordan påvirket forholdene ved bedriften lokalsamfunnet og byen med mer? Vi er også interessert i å få vite mer om lokalsamfunnet og sender derfor en oppfordring til alle som har noe å fortelle om livet i og omkring Moss Verft om å skrive ned sine minner og sende det inn til Arbeidsarven. Trenger du råd og veiledning for å komme i gang, hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt med Moss by- og industrimuseum ved Konservator Bjørg Holsvik på tlf 69 24 83 61.

Hvordan skrive og sende inn?
Her finner du en liste over tema du kan skrive om spesielt når det gjelder Moss Verft . Men det aller beste er om du selv bestemmer hva du vil skrive om, og nettopp skriver om det.

Hva er dette?
Vet du noe om hva dette merket er blitt brukt til, så send oss noen ord om det (bildet er sendt inn av Kjell Gunnar Lien). Mer om dette, og bedre bilder, se her>>>
Pekerne i margen til venstre vil føre deg til informasjon om hva du kan skrive om, og hvordan du kan gå fram for å sende det inn, og hva materialet vil bli bruk til, og ikke minst: hvorfor det er viktig at DU gjør dette.

 

Detaljene kommer på plass ved tegnebordet, Fra skipstegnekontoret ved Moss Verft. Foto: Moss by- og industrimuseum.

 

Sist oppdatert 30.1.2008
2008©Ingar Kaldal