Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokale publikasjoner fra Arbeidsarven-prosjekter

Conny Dal. Et liv i landbruket på Romerike.
Prosjekt Arbeidsarven Romerike. Flisby'n forlag 2010. 28 sider (heftet er illustrert med bilder)

Heftet koster96 kr og kan bestilles fra
Flisby'n Forlag. Håkon Tysdal. Blomsterveien 24B, 2005 Rælingen.
epostadresse: hakon.tysdal@gmail.com
telefon: 97116446

Tilbake til flere publikasjoner her


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 10.6.2010
2010©Ingar Kaldal