Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokale publikasjoner fra Arbeidsarven-prosjekter

Bjørn A. Grønna.
Et arbeidsliv på Cellulosen.


Prosjekt Arbeidsarven Moss. Flisby'n forlag 2014. 80 sider (heftet er rikelig
illustrert med bilder)

Heftet koster 150 kr og kan kjøpes i museumsbutikken ved Moss by- og industrimuseum,
eller bestilles ved å ringe eller sende en melding til museet,
ved Bjørg Holsvik, epostadresse: bjohol@ostfoldmuseene.no

Heftet kan også bestilles fra
Flisby'n Forlag. Håkon Tysdal. Blomsterveien 24B, 2005 Rælingen,
epostadresse: hakon.tysdal@gmail.com
telefon: 97116446


Tilbake til flere publikasjoner her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.8.2014
2014©Ingar Kaldal