Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokale publikasjoner fra Arbeidsarven

Solveig Falkenberg Krog. Minner fra et småbruk på 1950 og 60-tallet .
Prosjekt Arbeidsarven Østfold. Flisby'n forlag 2010. 44 sider (heftet er illustrert med bilder).

Heftet koster 96 kr og kan bestilles fra
Flisby'n Forlag. Håkon Tysdal. Blomsterveien 24B, 2005 Rælingen.
epostadresse: hakon.tysdal@gmail.com
telefon: 97116446

Tilbake til flere publikasjoner her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 10.6.2010
2010©Ingar Kaldal