Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARBEIDSARVENS HISTORIEFORMIDLING ..

.. bøker og artikler

Her presenteres ny litteratur, bøker og artikler, som er publisert i tilknytning til Arbeidsarven og prosjekter som Arbeidsarven samarbeider med .

Publikasjoner med materiale fra lokale Arbeidsarven-prosjekter (klikk på titlene så får du mer informasjon):

 

Andre tips om bøker som formidler temaer fra arbeidets historie:

Ei bok som ble publisert før Arbeidsarven ble påstartet, men som kan sees som en publikasjon av et slag som Arbeidarven gjerne bidrar til å få til mer av, er: Ingar Kaldal og Astrid Karlsmoen. Astrids dagbok. Småbrukerliv 1970-1973. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2004.

En forfatter som har skrevet flere bøker med temaer fra norsk arbeidslvishistorie, er Lasse Trædal.

Et godt eksempel på hvordan en kan skrive om arbeid som en selv kjenner godt, og samle både bilder og minner om det i ei lærerik bok, er boka Silostøyping på 1960- og 70-talet. Eit spenstig kapittel i sunnmørsk landbrukshistorie. Den er skrevet av Odd Tarberg, og bygger på minner fra flere som deltok i dette spesielle arbeidshistoriske kapittelet.

 

 

 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2016
2010©Ingar Kaldal