Pensum Hist2305 Arbeid og daglegliv etter 1800

 

Tilbake til heimeside for Ingar Kaldal

 
Titlar merka med * blir trykt i kompendium.
Lesetips: start med å lese Sogner/Telste om tenestejentene.
(I bøker med stor mengde illustrasjonar er sidetalssummen redusert noe på grunn av dette)


BOK ELLER KOMPENDIUM:
*Sølvi Sogner og Kari Telste. Ut og søkje teneste. Historia om tenestejentene . Oslo 2005. S. 6-167. 160 sider

I KOMPENDIUM
*Edvard Bull. Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd . Oslo 1972. S. 18-114. 96 sider

*Ingar Kaldal. Veit og gate. Daglegliv i Midtbyen i Trondheim 1880-1950 . Oslo 1997 (og Nr 43 i Skriftserie for Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2004 sidetala er dei same i dei to bøkene). S. 13-30, 53-85, 123-194, 400-452. 150 sider

*Knut Kjeldstadli. Oslo bys historie. Bind 4. Den delte byen. Fra 1900til 1948. Oslo 1990. S. 29-92, 97-103. 60 sider

*Knut Kjeldstadli. Et splittet samfunn. Aschehougs Norges historie. Bind 10. Oslo 1994. S. 94-128 30 sider

Øyvind Bjørnson. På klassekampens grunn. Arbeiderbevegelsens historie i Norge. Bind 2 . Oslo 1990. S.19-124. 105 sider

*Paul Tage Halberg. Den stolte sliter. Oslo 1993. S. 15-34, 207-242 348-391. 60 sider

*Dagfinn Slettan (red.). Bondesamfunn i oppløsning? Trønderske bondesamfunn 1930-1980 . Lesja 1989. S. 9-26, 118-21. 20 sider

*Richard Florida. The Rise of the Creative Class. New York 2002. S. 1-17. 17 sider

*Patrick Joyce. Introduction. I: Patrick Joyce (red.). Class . Oxford 1995. S. 3-16. 13 sider

*Miri Rubin. What is Cultural History Now? I: David Cannadine (red.). What is History Now? New York 2002. S. 80-94. 14 sider

SUM 725