Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

Noen mer spesielle temaer som det kan være både spennende og viktig at noen skriver ned sine minner om

Tilbake til oversikt over hva du kan skrive om

For mange er det helt spesielle opplevelser som kan føles som verdt å skrive noe om. Det kan være temaer som finnes i listen over mer generelle spørsmål og som du kan gjøre til ditt tema. Da kan du gjerne skrive bare om det temaet, hvis du vil. Men det kan også være helt andre spørsmål eller temaer som du har gjort deg erfaringer med, som du skrive om. Her er bare noen eksempler:

Mitt beste arbeidsminne
Kanskje har du minner fra en bestemt arbeidssituasjon, en hendelse knyttet til ditt arbeid, eller fra et arbeidsmiljø du har vært i, som du husker spesielt godt . Sett deg ned og skriv om det. Hvordan var det? Hva skjedde? Hvilke mennesker var der? Hva gjør dette arbeidsminnet til et godt minne?

En konflikt
De færreste har gjennomlevd et langt arbeidsliv uten å ha opplevd en konflikt av et eller annet slag. Det kan være en organisert konflikt, hvor fagforening, bedriftsledelse og/eller offentlige styresmakter var de viktigste aktørene. Eller det kan være en konflikt hvor personer og uformelle grupper sto mot hverandre. Skriv gjerne en grundig beskrivelse av en konflikt. Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hvem var involvert? Hvordan forløp det hele? Hvordan ble konflikten løst (hvis den ble det)? Hva husker DU best fra denne konflikten?

En god arbeidskamerat
Mange har fått sine beste venner gjennom arbeid de har hatt. Og for noen har det å ha gode venner i arbedsmiljøet betydd noe spesielt. Skriv gjerne din historie om en eller flere personer du husker som god(e) arbeidskamerat(er). Hvordan var han/hun/de? Hva gjør at du husker dem slik? Fortell om heldelser, opplevelser, aktiviteter som viser hvordan den/de du skriver om, for deg har vært god(e) arbeidskamerat(er).

Mobbing, trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen
Mange tusen opplever det. Ofte skjer det mellom sjef og underordnet, men ikke alltid bare det. Det som er sikkert, er at mobbing, trakassering eller diskriminering er aktuelle temaer i mange arbeidsmiljø. Når vi vet lite om det, er det blant annet fordi få vil eller tør fortelle åpent om det. Har du opplevd noe slikt, eller observert det i ditt arbeidsmiljø? I så fall: sett deg ned og skriv en grundig skilding av hva som skjedde? Hvorfor skjedde det? Hvem rammet det? Hvordan rammet det? Hvordan ble det opplevd? Hva handlet det om? Hva ble (eventuelt) gjort for å stoppe det?

En jobb eller arbeidsaktivitet jeg savner eller er stolt av å ha vært med på
I løpet av et liv opplever de fleste en bestemt jobb som spesielt god å tenke tilbake på. Det kan være fordi den var forbundet med trivsel og godt arbeidsmiljø. Det kan være fordi det var en bedre jobb enn andre jobber vi har vært med på (hvorfor var den i så fall det?) Eller det kan være fordi vi husker med stolthet eller følelser av ære å ha vært med på den. I så fall, sett deg ned og skriv alt du har lyst til å skrive om en slik jobb. Prøv så godt du kan å få leseren til å forstå hvorfor du tenker akkurat de tankene om denne jobben, som de du tenker. Hva var det med den?

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2016
2007©Ingar Kaldal