Ingar Kaldal og Astrid Karlsmoen:
Astrids dagbok - småbrukerliv 1971-1973

Tilbake til Ingar Kaldals heimeside .

 

Boka ble ferdig høsten 2004. Den presenterer utvalgte, redigerte og kommenterte utdrag fra de dagbøkene Astrid Karlsmoen skrev i årene 1971-1973. Boka er utgitt av Tapir Akademisk Forlag.

Den 31. desember 1970 satte Astrid Karlsmoen seg et nyttårsforsett: Hver dag i året som kom ville hun skrive litt om hva hun opplevde. Og det gjorde hun, ikke i ett, men i tre år. Astrid var da 36 år gammel, og bodde på et småbruk i ei norsk skogsbygd. Det er dagliglivet på dette småbruket denne boka handler om. Og det er Astrids dagbøker framstillingen bygger på.

Første del av 1970-tallet var Astrids liv på småbruket preget av forandringer. Da tok hun i bruk nye hjelpemidler som støvsuger, kjøleskap og dypfryser. Det ble endelig bygd bilvei fram til småbruket – og Astrid fikk seg moped. Samtidig hendte det mye ute i verden, som gjennom radio og tv ble gjort til tema for alvorlige refleksjoner.

Ingar Kaldal har gjennomgått, valgt ut, strukturert og kommentert Astrids dagboknotater med tanke på at de skal kunne gi et historisk bilde av det dagliglivet de handler om. Teksten i boka er ordnet i tematiske kapitler som tar for seg de ulike sidene ved  dagliglivet på et småbruk, slik Astrid opplevde det, og med ingredienser som fylte mange småbrukerkvinners liv på denne tida.

Kommentarer og spørsmål om mer informasjon kan sendes til

ingar.kaldal@hf.ntnu.no