Ingar Kaldal: Historisk forsking, forståing og forteljing
Undervisningsmateriale og arbeidsoppgåver
Dette er internettsider som er laga for å utfylle og vere til hjelp for alle som vil bruke læreboka Historisk forsking, forståing og forteljing. Etter kvart som eg sjølv kjem vidare i mi undervisning om dette emnet, vil sidene bli reviderte og oppdaterte. Og eg er glad for å få tilsendt tips og materiale som kan brukast. Har du forslag til materiale eller oppgåver som kan brukast, eller synspunkt på korleis dei oppgåvene som fisnt på desse sidene, kan gjerast betre,  send dei til ingar.kaldal@hf.ntnu.no.

Arbeidsoppgåver
1. Å begripe det ugripelege
2. Å spørje historisk
3. Historiske spor og tomme rom
4. Historisk materiale
5. Historisk sportolking
6. Å framstille, forklare og fortelje historisk
7. Historisk sanning
8. Kvifor historisk?

Arbeidsoppgåver om to sjølvbiografiar om det amerikanske negerslaveriet


Eksamensoppgåver som er gitt tidlegare i emnet Hist1505 Innføring i historisk teori og metode


Epost:
ingar.kaldal@hf.ntnu.no
Heimesida mi er her

Denne sida vart sist oppdatert 6.9.2004