Sitat frå Erst Sars: 'Historisk Indledning til Grundloven'

Sitatet er henta frå J.E. Sars. Samlede Værker. Tredie Bind. Kristania og Kjøbenhavn 1912. s. 431.


"Vi ser, at Grundloven fremdeles hyppig kaldes et Hastverksarbeide (hva den ogsaa er som literært Produkt betragtet eller i ydre formel Henseende, men visselig ikke i en dybere historisk Mening); der tales fremdeles hyppig om vor Frihed, som om den blev 'saagodtsom funden', eller Fortjenesten for den tillægges helt og holdent en enkelt Samfundsklasse (Embedsmandsklassen) eller enkelte Mænd. Dette er en Uret mod de mange forudgaaende Slegter, hvis Arbeide og Kamp lagde Grunden, uden hvilken 1814 Aars Bygning i vort Land aldrig kunde været bleven reist. Det er en Miskjendelse af vor Historie. Vi skal se, at hva der skete i 1814, var, ligesaavel som hvad der skete i 1536, et Udslag af denne Historie, af en og samme, aldrig afbrudte, stadig fortsatte Udviklingsproces hos Folket. Vi skal se, at det er de samme Grundforhold i vort Samfund, som paa forskjellige Udviklingstrin og under vekslende Tidskrav gik over fra at have været Folkets Svaghet til at blive dets Styrke. Granskningen af Aarsagerne til Norges Fald og til dets politiske og nationale Gjenreisning tjener til at stadfæste den Sætning, der saa ofte møder os, under det historiske Studium, at, hvad der til en Tid er et nødvendigt Vilkaar for Udvikling og Fremskridt, det ender med at blive en Hindring for Udviklingen, og Omvendt. Ethvert civiliseret Samfund har visse Eiendommeligheder, der giver ethvert Folk det Særpreg, hvorved det adskiller sig fra andre Folk; det er navnlig til dem man maa søge hen, naar man vil forklare den Dalen og Stigen, som iakttages i ethvert Folks historiske Liv, fordi det er ifølge dem, at Folkene er forskjellig anlagte eller rustede, nogle mere for en, andre mere for en anden af de Opgaver, som Verdensudviklingen stiller, nogle til at deltage i denne paa et tidligere, andre først paa et senere Stadium."


Tilbake til oppgåver om å framstille, forklare og fortelje historisk

Epost:
ingar.kaldal@hf.ntnu.no
Heimesida mi er her

Denne sida vart sist oppdatert 25.9.2003