Ingar Kaldal: Hva forteller skogmuseene. Historieformidling i sju norske og noen utenlandske skogmuseer. Norsk Skogmusems skrifter nr 2, 2005.

Tilbake til Ingar Kaldals heimeside .

 

I 2004 gjennomførte jeg på oppdrag fra det norske Skognettverket en sammenlignende vurdering av hvordan skogmuseene formidler historie. Materialet for undersøkelsen ble samlet inn gjennom besøk til alle de norske skogmuseene og de viktigste skogmuseene i Sverige, Finland og Danmark. I tillegg kunne jeg trekke inn materiale fra studiereiser til andre deler av verden, hvor jeg også har samlet inn omfattende dokumentasjon om hvordan historie om livet i tilknytning til skogen, blir fortalt og formildet.

I denne publikasjonen som er utgitt på Norsk Skogmuseums skriftserie, er resultatene fra dette arbeidet sammenfattet.

Kommentarer og spørsmål om mer informasjon kan sendes til ingar.kaldal@hf.ntnu.no