Boken om det nordiske Skogsbygdprosjektet:

Ingar Kaldal, Bo Fritzbøger, Ella Johansson, Hanna Snellman (red.). Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder. Historiska Media, Lund 2000.

Boken er på 400 sider, og inneholder artikler om alle de avsluttede studiene som prosjektet har bestått av, skrevet på svensk, norsk eller dansk, men også med engelske summaries. Til de fleste artiklene er det også illustrasjoner.

Er du interessert i å kjøpe boke, kan du kontakte Ingar Kaldal: ingar.kaldal@hf.ntnu.no

Tilbake til www-siden om Skogsbygdprosjektet


ingar.kaldal@hf.ntnu.no