Ingar Kaldal: Sliperisamfunnet - Follafoss Sliperiarbeiderforening 1914-1984. Steinkjer 1984.

Jubileumshistorie skrevet på oppdrag fra Follafoss Sliperiarbeiderforening (101 sider).

Tilbake til Ingar Kaldals heimeside


Liste over innholdet i boka:

I. EN INDUSTRIKULTUR TAR FORM

SLIPERIET OG ARBEIDERNE KOMMER TIL FOLLAFOSS: Sliperiet; Arbeiderne; Boforhold

ARBEIDSFORHOLD: Havna og kappa; Kubbloftet; Maskinsalen; Maskinførerne; Taubanen; Masselageret; Dagarbeiderne; Skogsarbeiderne;

FAGORGANISASJONEN: Det første forsøket; Gjennombrudd; Makt og motstand; Tariffavtaler og forhandlinger de første åra

ET ARBEIDERFELLESSKAP MED BEIN Å STÅ

II. KRISE, AKTIVITET OG KONFLIKTER

UNG OG OVERFLØDIG: Nedgangstider; Arbeidsløshet; Reservearbeidere; Fagforeninga og fordelinga av arbeidet; Ballstadgjengen; Overtidsproblemet og ledigheten;

EN BLOMSTRENDE ARBEIDERKULTUR: Ei fritid å utfolde seg i; Fest og kulturliv; Idretten; Skolering; Hvorfor ei slik aktivitetsbølge?

STORE ARBEIDSKONFLIKTER: 1926 - mot bedrifta og forbundet; 1927 - lock-out, voldgift og nederlag; Strid om bemanninga; 1928 - lavmålet nådd?; 1933 - Delia-aksjonen; Resignasjon eller stille før stormen; Langstreiken i 1935

ERFARINGER - SÅ LANGT

III. ARBEIDSFRED OG GULLALDER

KRIG OG FRED

HØGKONJUKTUR OG MODERNISERING: Gode tider; Planer om modernisering; Endringer i arbeidet og nye motsetninger om bemanninga

ARBEIDSFRED OG SAMARBEID: Sentralisering av lønnspolitikken; Produksjonspremie; Medbestemmelse; Arbeiderpolitikk fra bedriftsledelsen

VELFERD OG PASSIVITET

IV. MOT USIKRE TIDER IGJEN

MARKEDSPROBLEMER OG STRUKTURRASJONALISERING: Konjunkturer; Strukturrasjonalisering: Skjebnetider for Folla

MODERNISERINGA FORTSETTER: Rasjonalisere eller legge ned; Omorganisering av arbeidet og gradvis avfolkning av maskinsalen; Fra arbeidslag til ensomhet på kubbloftet; Kvinner; Tømmerinntak, renseri og masselager; Fra mannskapsspørsmål til rasjonaliseringsgevinst; Moderne ledelsesmåter; Opplæring

FORHANDLINGER: Statlig inntektspolitikk og sentrale forhandlinger; Lokale forhandlinger

SOLIDARITET?


Spørsmål om mer informasjon kan sendes til

ingar.kaldal@hf.ntnu.no