Anne Ruuttula-Vasari: Forstmästare och deras smädare

English text here


Dette er en kort presentasjon av et av delprosjektene på det felles nordiske prosjektet Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder

Forststyrelsen och bönder konfronteras med varandra i kronoskogar i det nordligaste Finland 1851-1900

Förvaltingen av finska kronoskogar ordnades 1851. Det blev genast konflikt mellan statens skogshushållning och folkets skogshushållning. Särskilt den fattiga allmogen, som hade använt statens skogar som egna, hamnade i svårigheter.

Folket och pressen kritiserade forststyrelsen, som tyckte att bondeskogshushållningen bara var slöseri. Det var Finlands ökande sågindustri och statens kassa, som behövde kronoskogar, inte den lokala befolkningen.

Relationer mellan folket och forststyrelsen var heta. Enligt forststyrelsen missbrukadede de vanliga människorna kronoskogar . Folket brände tjära, svedjade, konsumerade virke, hade boskap i kronoskogar och koloniserade skogar. Nuförtiden, bara drygt 100 år senare är det forststyrelsen, som slösar skogar. Åtminstone tycker naturskyddarna så.

Denna forskning behandlar böndernas skogsbruk i Norra Finland, och konflikten mellan det och skogsförvaltningens skogsbruksplaner. Nästan 50 % av hela Finlands skogar var på 1800-talet kronoskogar, och mera än 90 % av dem var i Norra Finland.


Anne Ruuttula-Vasari
E-mail: anne.ruuttulavasari@pp.inet.fi Telefon: +358 981 5533318
Adresse: Historian Laitos, PL 111, Oulun Yliopisto, FIN-90571 OULU
Nås daglig på adresse: Niemelantie 1, FIN-85410 Sievi
This page was updated on Feb. 20, 1999
ingar.kaldal@hf.ntnu.no