Ella Johansson: Bygd och obygd. Landskapstilägnelse och social skiktning i norra Sverige 1850-1950

English text here


Dette er en kort presentasjon av et av delprosjektene på det felles nordiske prosjektet Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder

I delprojektet studeras Södra Norrlands inland únder tiden 1850 - 1950 med särskild hänsyn till den tidens folkökning, sociala stratifiering och integrering i ett modernt industrisamhälle. Såväl praktiker som symboliska konstruktioner kring landskapet och dess användande studeras tillsammans med utgångspunkt i begreppet tillägnelse. Det empiriska materialet består bl.a. i folkligt berättande om jägare och andra människor som vistas i skogen, samt av etnografiskt material om olika praktiker i förhållande till landskapet. Genom dessa framkommer olika gruppers normer och konkurrerande uppfattningar om hur skogen respektive bygden ska uppfattas respektive utnyttjas på ett legitimt sätt.


Ella Johansson
E-mail: ella.johansson@etn.lu.se
Adresse: Etnologiska Institutionen, Umeå Universitet, S-90187 Umeå
Adresse hjemme: Bryggaregatan 9, S-22736 Lund
This page was updated on Feb 20, 1999
ingar.kaldal@hf.ntnu.no