Hanna Snellman: Pohjois-Suomen tukkilaiskulttuuria 1890 - 1990

English text here


This is a short presentation in finnish of one of the participating projects in the nordic project Cultural Processes in Nordic Woodland Communities:

Pohjois-Suomen tukkilaiskulttuuria 1890 - 1990 -luvuilla käsittelevässä kansatieteen väitöskirjatutkimuksessani selvitän metsäteollisuuden ekspansion seurauksena muodostuneen ammattiryhmän - metsä- ja uittotyöntekijöiden - ammattikulttuurille ja elämäntavalle ominaiset piirteet. Lisäksi tarkastelen tukkilaiskulttuurin muutosta. Tutkimuksen pääasiallisena lähteenä on haastattelemalla, kirjoituskilpailuilla ja kyselyillä koottu muistitietoaineisto.


Hanna Snellman
Addresses/phonenumbers:
Department of Ethnology, Box 3 (Fabiankinkatu 33), FIN - 00014 University of Helsinki
Phone: +358 9 191 22622
Fax: +358 9 191 22653
e-mail: hksnellm@cc.helsinki.fi
This page was updated on Feb 20, 1999
ingar.kaldal@hf.ntnu.no