Ingar Kaldal: Kvinnelig og mannlig i nordiske skogsbygder

English text here

Heimesida mi er her


Dette er en kort presentasjon av et av delprosjektene på det felles nordiske prosjektet Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder

Ingar Kaldals forskning innenfor prosjektet handler om hvordan skogen og livet i skogsbygder har vært tema for kulturelle identiteter i nyere tid, det vil her si i perioden innenfor manns minne, fra mellomkrigstiden til i dag. Kildematerialet er intervjuer, minner, skjønnlitteratur og dagboksmateriale fra Trysil- og Värmlandområdet. Hovedproblemstillingen handler om hvordan kulturelle betydninger knyttet til det å være menn og kvinner har vært skapt og formet i det arbeid og dagligliv som har vært levd i disse skogsbygdene i de siste generasjonene.


Ingar Kaldal
E-mail: ingar.kaldal@hf.ntnu.no. Telefon: +47 73 59 64 35 Fax: +47 73 59 64 41
Adresse:
Historisk Institutt
NTNU
N-7491 Trondheim

This page was updated on Feb 20, 1999
ingar.kaldal@hf.ntnu.no