Kerstin Sundberg: Nyttjande av skogens resurser i bondesamhället

English text here


Dette er en kort presentasjon av et av delprosjektene på det felles nordiske prosjektet Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder

Denne studien behandlar framförallt bönder och landbors nyttjande av skogens tillgångar, inom ramen för ekonomi, social struktur och kultur på adelsgods i Skåne och Södermanland. Olika slag av källor som jordeböcker, lantmäterihandlingar, rättsprotokoll, reseberättelser och dagböcker används för beskrivning och analys. Förändringar i ägande och nyttjande analyseras över en längre tidsperspektiv, från medeltiden och fram till det industriella genombrottet. Den folkliga praxis som avspeglas i konflikter om förändringar av gemensamma rättigheter till skog, om ”urminnes hävd” och skiften av skogsmark under 1600- och 1700-talen är av stor betydelse för att fånga de kulturella aspekterna i processen. I helhetsbilden av skogsnyttjandet ingår som väsentliga delar: den ekologiska situationen, de sociala sammanhangen och de kulturella aspekterna.


Kerstin Sundberg, Historiska Institutionen, Lunds Universitet
E-mail: Kerstin.Sundberg@hist.lu.se
Address: Historiska Institutionen, Box 2074, S-22002 Lund
Telefon: +46 46 222 32 95, hjemme: +46 46 53466
Hjemmeadresse: Trollskogsvägen 14, S-240 12 Torna Haellestad, Sverige

This page was updated on Feb 20, 1999
ingar.kaldal@hf.ntnu.no