Ingar Kaldal: Medieytringer om IHS-konflikten siden 2018 -

Tilbake til heimesida mi, klikk her

Flere ytringer om arbeid og arbeidsliv her

Institutt for historiske studier ved NTNU ble i 2019 delt i to institutter etter en langvarig konflikt. Jeg var ikke part i konflikten, men ytret meg en del i media om ledelsens håndtering av den. Her er alt jeg ytret, samlet i ett dokument. Oversikten ble laget i forbindelse med at jeg i desember 2019 ble tvunget av ledelsen til å flytte til det nye instiituttet som ble etablert for de som ble flyttet bort på grunn av konflikten, med mine ytringer i media som eneste begrunnelse (at jeg hadde ytret meg i media, kan av noen ha blitt oppfattet som krenkende og sykdomsskapende, påsto HR-lederen i et møte - uten at han kunne vise til hva jeg hadde ytret som var rimelig å oppfatte slik,til møtet hadde han ikke med seg et eneste sitat). Klikk gjerne på linkene nedenfor og les hva jeg har ytret - og tenk over hva dette også betyr for ytringsfriheten på universitetet.

I tilfelle noen av linkene ikke fungerer, er alt jeg har ytret i saken, sitert i et eget dokument som du kan lese her.

Universitetsavisa 29.06.2018. Fare for utvikling av fryktkultur. Intervju sammen med flere om hva flyttingen av Kristian Steinnes kunne få av konsekvenser.

Khrono 4.4.2019. Faktarapport i Steinnes-saken blir forsinket - dekan Børresen trer til side. Intervjuet sammen med flere om forsinkelsen.

Khrono 20.6.2019. Fire forslag til omorganisering av probleminstitutt NTNU. Intervju sammen med flere om det som ble lagt fram som faktakommisjonens forsalg til fire alternative måter å omorganiser IHS på.

Adresseavisen 2.7.2019. På et NTNU-institutt er de ansatte så uenige med hverandre at det kan bli lagt ned. Intervju sammen med flere om måten faktakommisjonen har begrunnet sine fire forslag til omorganisering.

Khrono og Universitetsavisa 15.10.2019. Hvordan ødelegge et arbeidsmiljø. Artikkel som respons på en artikkel fra ledelsen om "Hvordan reparere et ødelagt arbeidsmiljø".

Adresseavisen 18.10.2019. Konflikten handler ikke om trakassering men om en ledelse som ikke tålte kritikk. Intervju sammen med en fra ledelsen om nylig oppslag i samme avis hvor ledelsen overlot til avisa å publisere 20 varsler om trakassering.

Khrono 28. oktober 2019. Mye å tenke over for NTNU. Artikkel med argumentasjon mot forslaget om å dele Institutt for historiske studier i to.

Universitetsavisa 13. november 2019. Snarlig gjenforening av IHS. Åpent brev til NTNU-ledelsen, fra Ingar Kaldal, Aud Mikkelsen Tretvik og Birgitta Wentzel. Brev med råd om hva som bør gjøres for å bidra til å gjenforene det delte instituttet så snart som råd.

Khrono og Universitetsavisa 5. januar 2021. Prosessen rundt Institutt for historiske studier var det motsatte av tillitsbasert ledelse (Khrono), og Jeg ble tvangsflyttet fordi jeg ytret meg om IHS-konflikten i media (UA)

Khrono 8. september 2023: Historiedelingen ved NTNU: Når Kafka tar bolig i systemet.

Universitetsavisa 9. februar 2024: Tillit og habilitet i ny historikeromorganisering

 

Og her - i tilfelle linkene ikke fungerer - kan du lese i ei PDF-fil alle sitatene av hva jeg har ytret om saken.

For spørsmål eller kommentarer, ta kontakt på epoostadresse ingar.kaldal@ntnu.no