Ingar Kaldal: Alltagsgeschichte og mikrohistorie. Liste over innhaldet i boka.

Kort omtale av innholdet. Tilbake til heimesida mi, her


FORORD

INNLEDNING

BAKGRUNN: Tysk sosialhistorie; Sivilisasjon og mentalitet

FRAMVEKST OG PROGRAMMER: Møter mellom kulturanalyse og historie; Erfahrung, Eigen-Sinn, Volkskultur - og mikrohistorie; Erfahrungsgeschichte; Alltag og Eigen-Sinn; Mikrohistorie; Volkskultur; Mikrohistoriske veier til stor historisk innsikt?

PRAKSIS OG RESULTATER: Kvinner, familie og barn; Protoindustri, bønder og landsbyliv i tidlig nytid; Arbeidere og arbeidsliv; Erfaringer med nasjonalsosialisme og Wirtschaftswunder

AVSLUTNING

LITTERATUR

PERSONREGISTER


Spørsmål om meir informasjon kan sendast til

ingar.kaldal@hf.ntnu.no