ingar
kaldal

heimeside


På forlaget
Cappelen Damm

2016

Noen andre
prosjekter og
bøker
hvor jeg har
arbeidet med
minner

(klikk på bildene
for mer info) 

 
2018©Ingar Kaldal
Sist oppdatert 05.03.2018

Innholdsfortegnelse - se her

Baksideteksten på boka:

Minner som prosesser drøfter hvordan det folk forteller om sitt liv , kan tolkes, forstås og brukes til å belyse sosial- og kulturhistoriske spørsmål. Boka er basert på nyere internasjonal og nordisk forskningslitteratur.

Boka ser innledningsvis på utviklingen av minneforskning og muntlig historie, fra 1800-tallets folkeminnesamlinger til flere typer historie basert på minner i nyere tid. Den drøfter i tillegg hvordan feltet har vært preget av varierende interesser og perspektiver, fra romantiske måter å forstå minner på, som uttrykk for folkesjel og tidsånd, til kulturkritiske analyser av hva språk og fortelling i minnene viser om kulturelle koder og tenkemåter.

Forfatteren går også nærmere inn på hva minner er, hvordan vi både husker, glemmer og minnes, og hvordan minner har formet folks liv. Videre drøfter han hvordan minnefortellinger kan tolkes og kritiseres på flere ulike måter – alt etter hva man er ute etter å belyse. I de to avsluttende kapitlene presenteres praktiske råd for den som vil samle inn og ta vare på minner.

Boka kan kjøpes fra Cappelen Damm her

Boka er blitt til som resultat av forskning og undervisning over mange år om temaer fra arbeid og dagligliv, hvor det folk forteller av egne minner, gir verdifullt materiale for å forstå hva det handler om.

I dette arbeidet har det vært viktig å tenke over noen grunnleggende og kritiske spørsmål som tolkning og bruk av minner reiser.

Det er slike refleksjoner denne boka har som mål å bidra til.

 

 

 

 

 

Lenger nede på denne sida kommer mer informasjon om boka etter hvert. Der finner du også flere artikler som handler om - eller er basert på - minner.

 

 Offentlige presentasjoner og omtaler av boka:

Professor i etnologi i Umeå, Alf Arvidsson, la i august 2017 ut en god omtale av boka på sin blogg. LES DEN HER

Historiker og professor Steinar Aas ved Nord Universitet, Bodø. Bokmelding i Heimen 2017. Les den her.

Historiker Finn Overvik anmeldte boka på Historieblogg.no 19. februar 2018. Les den her.


Utvalgte artikler om minner, eller basert på minner:

Forest Men': How Scandinavian Loggers' Understandings of ‘Real Men' and ‘Real Work' are Rooted in Personal Narratives and Popular Culture about Forest Life (artikkel under trykking i antologi på Berghahn Books om skandinavisk arbeiderhistorie)

Minna og mytane - og verdien deira som historisk materiale. I: Historisk tidsskrift 4/2008 (s.665-679) . Les artikkelen her (pdf).

Edvard Bull d.y., arbeiderminnene og sosialhistoria. I: By og Bygd Nr 45 Forskning og fornyelse - By og bygd 70 år - årbok for Norsk Folkemuseum. 2013. Les artikkelen her (pdf)

Sosialhistorikaren i 'Nr. 13' - kulturhistorisk gjenvisitt. I: Håkon With Andersen, Anne Kristine Børresen, Ida Bull, Ingar Kaldal og Ola Svein Stugu (red.). Historie, kritikk og politikk. Festskrift til Per Maurseth. Nr. 37 i Skriftserie frå Historisk Institutt , NTNU, Trondheim 2002, s.305-320. Les artikkelen her (pdf).

Østfolds arbeidsarv. Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad 21. november 2014. Les kronikken her: del 1 - og her: del 2.

Gi arbeidet ei historie . Kronikk i Klassekampen 11. februar 2013. Les artikkelen her.

Historisk kulturanalyse som øvelse i maktkritikk og samfunnsendring . I: Tidsskrift for kulturforskning 4/2010.

Skog, arbeid og dagligliv i kvinners og menns fortellinger fra Trysil og Nord-Värmland etter 1930. I: Ingar Kaldal, Bo Fritzbøger, Ella Johansson, Hanna Snellman (red). Skogsliv - kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder. Historiska Media. Lund 2000.

Kvinnelig og mannlig i skogsbygdas arbeidsliv - slik det fortelles fra tida etter 1930 i Trysil og Nord-Värmland. I: Heimen 4/1998.

Arbejdets kulturer - hvordan studere dem? I: Arbejderhistorie 1995 . København. Les artikkelen her (pdf)

Det gode arbeid og de gode arbeidere - om normer og verdier i arbeidslivet som historisk tema. I: Arbeiderhistorie 1994. Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo (s.103- 125). Les artikkelen her (pdf).