Ingar Kaldal: Papirarbeidernes historie. Norsk Papirindustriarbeiderforbund 1913-1988. Tiden Norsk Forlag 1989.

Kort omtale av innhaldet i boka (omslagsteksten). Tilbake til Ingar Kaldals heimeside


Liste over innholdet i boka:

Forord ved forbundsmann Rolf Hauge

Forfatterens forord

Den første tida: Fedre og slitere

Fram mot 1920: Pionerer: Norsk Papirindustriarbeiderforbund blir til; Fra skanse til skanse; Politisk brytningstid

1920-1940, første del: Krise, konflikt og lojalitet: Kampår; Fra konflikt til arbeidsfred: ansvarlig eller temmet?

1920-1940, en annen side: Kampen om jobbene: Rasjonalisering og mannskapsstrid; Arbeidsløshetskrisen; Før vi tar for oss krigsårene: Internasjonal solidaritet

1940-1945: Krigsårene

Fra 1945 og utover 1950-tallet: Etterkrigsinnsats: Politisk istid; Modernisering; Stenklevs sosialisme: en statlig treforedlingsindustri; Samarbeid og kontroll; Arbeid eller fritid; Fellesinnsats og samfunnsmoral;

1945-1956: Tariffpolitikk i gjenreisningssamfunnet: Lønnsnemndene og ønsket om større del av kaka; Torp-konflikten; Streiken i 1956; Papirarbeiderne og samfunnskaka, og samfunnsmoralen igjen

Mest om 1960-årene: Brytes gamle mønstre?: Et mer menneskelig fabrikksamfunn?; En ny papirarbeider i emning?; Tariffpolitikken: større avstand til avgjørelsene; Lavlønnsproblemene - vanskelig solidaritet; Oppbrudd?

Et hovedspørsmål de siste 30 årene: Treforedlingens tideverv: Fra nedleggingsras til strukturspørsmål; Skogeiernes storprosjekt i Trøndelag; Ulike erfaringer i gamle papir- distrikter: Drammen, Hønefoss og Skien; Svartkattens vandringer; En politikk for struktur- og eierforholdene tar form; Tofte-utbyggingen: Forbundet blander seg inn i direktørselskapet; Det ene strukturspørsmålet etter det andre; Strukturspørsmål og fagforeningsmoral - ikke enkelt; Nye kriser og overlevelseskamper; Mesna-saken; Skotfos - livredning og lærdommer; Borregaard - nedskjæringer og nye roller for fagforeningene; Saugbrugsforeningen - rasering og industripolitisk opprør; Kampen om Ranheim; Sosialisering eller leting etter den snilleste kapitalen?; Har forbundet lykkes?

Noen andre blad av 1960- og 1970-årene: Gjennombrudd og nye utfordringer: Forbundsvis eller kombi?; EF-debatten; Mot den arbeidsfrie fabrikk?; Overgang til fastlønn; Miljøgjennombrudd; Arbeidere i styret, «vi-følelse» og frokost på toppen; Da utviklingen tok fart;

1980-årene: Vendepunkt og nye farvann: Innstrammingenes møte med lojalitet og pågåenhet; Tid for strategisk gjennomtenkning?; Miljøsaken - og en ny strukturomgang?; 1980-årene - fram eller tilbake?

Organisasjonsliv, tilbakeblikk og perspektiver: Papirarbeidernes organisasjonsvilkår: God oppslutning; Å gå på møtene eller ikke; Henimot en moderne fagforening og tillitsmann; Enhet og motsetninger i forbundet: politikk, meningsmønstre og gruppeinteresser; Framveksten av Fellesforbundet; Gamle barrierer borte?

Noter

Tabeller

Tariffoppgjør og sentralt bestemte lønnsreguleringer etter 1945

Forbundsstyret gjennom tidene

Lønte tillitsmenn i Papirindustriarbeiderforbundet

Seksjon Papir i Fellesforbundet fra september 1988

Avdelingene i forbundet gjennom tidene

Nedlagte og passive avdelinger

Kilder

Beretninger fra lokale avdelinger i NPF

Litteratur

Register


Spørsmål om mer informasjon kan sendes til

ingar.kaldal@hf.ntnu.no