Ingar Kaldal: Liste over publisering

Tilbake til heimesida mi, klikk her

Denne sida inneheld ein oversikt over kva eg har skrive i historiefaget. Spørsmål eller ønske om hjelp til å skaffe seg noe frå lista, kan sendast til Ingar Kaldal: ingar.kaldal@ntnu.no

Noen av publikasjonane kan du hente ut kopiar av tekstane frå ved å klikke på referansane i denne lista.
Vil du bruke tekstane, må du rette deg etter dei same reglane som dei som gjeld ved bruk av den tilsvarande teksten i den trykte publikasjonen som dei er henta frå. Det vil seie at du ved sitat eller annan offentleg bruk av materialet skal vise kor du har henta det frå, ved å oppgi referanse til publikasjonen, slik den er oppgitt i lista nedanfor.

Lista er ordna omvendt kronologisk, og blir oppdatert fortløpande:

2019:
Tøft å tåle. Når sjefen trakasserer - hva gjør vi da?
Cappelen Damm 2019. Lydbok (innleser er Renate Katralen Jensen). Kan kjøpes og lastes ned her

Snarlig gjenforening av IHS. Åpent brev til NTNU-ledelsen, fra Ingar Kaldal, Aud Mikkelsen Tretvik og Birgitta Wentzel. Publisert i Universitetsavisa 13. november 2019. Her er jpg-kopi som kan lastes ned (zoom inn hvis skrifta er lita)

Mye å tenke over for NTNU. Artikkel i Khrono 28. oktober 2019 om forslaget om å dele Institutt for historiske studier i to. Her er jpg-kopi som kan lastes ned (zoom inn hvis skrifta er lita)

Hvordan ødelegge et arbeidsmiljø? Artikkel i Khrono og Universitetsavisa 14. oktober 2019. Her er jpg-kopi som kan lastes ned (zoom inn hvis skrifta er lita)

Taust maktmisbruk på arbeidsplassen. Kronikk i Fagbladet 1/2019. Last ned og les den her. Den er også publisert på på nett 3.1.2019. Artikkelen kan leses her

Hvorfor trenger vi historie? Artikkel bestilt av nettprosjektet Norgeshistorie.no (https://www.norgeshistorie.no/). Les artikkelen her. Her er jpg-kopi som kan lastes ned (zoom inn så blir skrifta større)

2018:
Bygda i byens hjerter. I: Fortid. Studentenes historietidsskrift UiO. 4/2018. Les artikkelen her (og her har jeg skannet inn riktige fortnoter - i papirutgaven av tidsskriftet er fotnotene fra en artikkel ved en feil satt inn på min artikkel)

Skogsarbeideren - ekte og flertydig. I: Jardar Sørvoll, Trine Rogg Korsvik og Idar Helle (red.). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus forlag, Oslo 2018. Les artikkelen her.

2017:
‘Forest Men': How Scandinavian Loggers' Understandings of ‘Real Men' and ‘Real Work' are Rooted in Personal Narratives and Popular Culture about Forest Life. I: Mary Hilson, Silke Neunsinger, and Iben Vyff (eds.). Labour, Unions and Politics under the North Star. The Nordic Countries, 1700-2000. Berghahn, New York Oxford 2017. Mer om boka her.

Lokal historie - i åpent landskap. I Jubileumsskrift for Namdal Historielag - utgitt til 70-årsjubileet for historielaget (november 2017) . Les artikkelen her

2016:
Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie. Cappelen Damm 2016. Mer om boka her.

2015
Etterord. I: Arbeiderhistorie 2015 (årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek), s. 233 - 240. Les artikkelen her (pdf). Artikkelen er et forsøk på å diskutere kritisk begrepet 'fleksibilisering', ved å bryne det mot mer eller mindre kjente eksempler fra vår arbeidslivshistorie. Den ble skrevet for prosjektet 'Det fleksible arbeidslivet' som ble gjennomført av Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie. Resultatene fra dette prosjektet kan leses i ti artikler i denne boka, som kan kjøpes her fra Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek.

2014
Østfolds arbeidsarv. Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad 21. november 2014. Les kronikken her: del 1 - og her: del 2.

Mobbing eller maktmisbruk når sjefen mobber? Kronikk i Fagbladet 5 - 2014 (mainummeret av medlemsbladet til Fagforbundet, som har 330000 i opplag). Les artikkelen her (pdf) (Tittelen på artikkelen har Fagbladet-redaksjonen funnet på, min tittel var 'Når sjefen trakasserer - mobbing eller maktmisbruk'?)

Anstrengende arbeidsliv. Kronikk i Klassekampen 30. april 2014. Les artikkelen her: del 1 - og her: del 2 (Tittlen på artikkelen fant avisa på, jeg hadde tittelen 'Tøffere arbeidsliv - og ordenes makt')

Tøft å tåle. Når sjefen trakasserer - hva gjør vi da? Res Publica 2014. Mer om boka her. Mer om prosjektet her.

2013
Edvard Bull d.y., arbeiderminnene og sosialhistoria. I: By og Bygd Nr 45 Forskning og fornyelse - By og bygd 70 år - årbok for Norsk Folkemuseum. 2013. Les artikkelen her (pdf)

Gi arbeidet ei historie . Kronikk i Klassekampen 11. februar 2013. Les artikkelen her.

2012
Industrilivets lokale lykkelege tiår. Follafoss i 1950-åra. I: Lokalhistorisk magasin 3/2012. Les artikkelen her (pdf)

Bygdas 'ikke til å tro'-figurer. I: Lokalhistorisk magasin 2/2012. Les artikkelen her (pdf)

Makta som syk - og vi som avmektige. I: Fagbladet 5/2012, s. 54-55 (medlemsblad for Fagforbundet)

Rakrygga faglig usikkerhet. Kronikk i Klassekampen 28.april 2012. Les artikkelen i avisa her (pdf)

Det vonde som natur. I: Klassekampen 27. mars 2012. Les artikkelen i avisa her (pdf) - og her komprimert (pdf)

Trakassering og autoritære sjefer. Naturliggjøring av nyliberale tenke- og talemåter fra starten av 1980-årene. I: Arbeiderhistorie 2012 (årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek). Les artikkelen her (pdf)

2011
Fant vi egentlig oss selv? (Om 'Fellesskapet' som 'slik-er-'vi''-fortelling etter 22. juli). Kronikk i Klassekampen 12. oktober 2011. Les artikkelen her (pdf)

Arbeidets avpolitisering. I:Heismontøren. Medlemsblad for Heismontørenes Fagforening 4 - 2011.

Bokmelding i Salongen.no. Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Om Lars Fr. Svendsen. Arbeidets filosofi. Oslo 2011 (kommer snart). Les artikkelen her (på nettet)

Arbeidets avpolitisering. Kronikk i Klassekampen 3. september 2011. Les artikkelen her (pdf)

Kulturelle grenseflyttinger om rett og galt på jobben i tida omkring 2000. Paper til sesjonen ’Nyliberalisme i arbeid og dagligliv’ på Det 27. nordiske historikermøtet i Tromsø 11.-14. august 2011. Les paperet her (pdf)

Industrisamfunnets store tiår - Follafoss i 1950-åra. I: Kjell Roger Eikeset, Geir A. Grøtan og Inge Sørgård (red.). Norsk Sagbruksmuseum 1991 - 2011. 20 år. Utgitt av Museet Midt, avdeling Norsk Sagbruksmuseum 2011. s. 101 - 116. Les artikkelen her (pdf)

Bokmelding i Historisk tidsskrift 2/2011 om: Sigurdur Gylfi Magnússon. Wasteland with Words. A Social History of Iceland. Reaktion Books, London 2010.

Gjør prosessene åpne. Tilsettinger i akademia. I: Forskerforum. Tidsskrift for Forskerforbundet 1/2011. Les artikkelen (i pdf) her.

2010
Treets stemmer. I: Klassekampen 27. desember 2010. Les artikkelen (i pdf) her - del 1 - del 2.

Trondheim 1880-1950: Byen som møteplass. I: Lokalhistorisk magasin 02/2010 (temanummer om bydelshistorie). Les artikkelen (i pdf) her.

Historisk kulturanalyse som øvelse i maktkritikk og samfunnsendring . I: Tidsskrift for kulturforskning 4/2010.

2009
Framover til fortida - historisk erfaringsskaping i kampen mot 'Frp-samfunnet' I: Magnus Olofsson (red), Arbetarhistoria idag: Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 3, Big Bad Books, Malmö, 2009; ISBN:978-91-633-4638-5. Les artikkelen her (pdf - trykk rotér til høyre i pdf-leseren så blir den lettere å lese på skjermen)

Hvordan tidlig arbeidende jenter og gutter ble kvinnelig og mannlig arbeidsfolk i skogsbygda. I: tidsskriftet Barn 3-4/2009.

Lokalhistorie i strid med lokalelitens premissar. I: Heimen 2/2009.

Bokmelding i dansk Historisk Tidskrift 1/2009. Om: Bent Egaa Kristensen. Historisk Metode. En indføring i historieforskningens grundlæggende principper. Hans Reitzels Forlag. København 2008.

Bokmelding i Historisk Tidsskrift 4/2009. Om: Anne Eriksen, Anders Johansen, Siv Ellen Kraft, Erling Sandmo (red.). Kulturanalyse. En teksthistorie. Pax forlag. Oslo. 2008.

Bokmelding i Lychnos (svensk årbok) 2009. Om: Ulf Andréasson. Arbetslösa i rörelse. Organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetslöshetsrörelsen i Sverige 1920-1934. Gidlunds Förlag, Hedemora 2008 (bokmeldingen er et sammendrag av opposisjonsinnlegg ved Andréassons dr.gradsdisputas 5. juni 2008).

2008
Arbeidsarven fra bygdekvinnene. I: Bygdekvinner 4/2008 (medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag).

Minna og mytane - og verdien deira som historisk materiale. I: Historisk tidsskrift 4/2008 (s.665-679) . Les artikkelen her (pdf).

Lokalhistorie i strid med lokalelitens premissar. I: Årbok for Rana 2008.

Streik som våpen. Tekst til utstilling ved Norsk Industriarbeidarmuseum på Rjukan.

En produktiv arbeider. Tekst til utstilling ved Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan.

Forest cultures: Nature, work and freedom as culturally constituted themes in different forest contexts. I: Marie Emanuelsson, Ella Johansson & Ann-Kristin Ekman (Ed.). Peripheral Communities. Crisis, Continuity and Long-Term Survival. Reports Department of Urban and Rural Development. Uppsala 2008.

2007
Ei meir historisk reflekterande lokalhistorie? I: Knut Sprauten (red.). Sted, tilhørighet og historisk forskning. Lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre. Oslo 2007. Last ned og les artikkelen her.

2006
How are meanings of work being constituted narratively in memories of work. Paper given at the 2006 Narrative Matters Conference - The Storied Nature of Human Experience: Fact and Fiction , May 25 - 27, 2006, Acadia University , Wolfville , Nova Scotia. 8 s.

Museet som scene for historiske forteljingar. I: Følstad, Raaen, Skevik (red.). Kamper om fortida. Utgitt av Stiklestad nasjonale Kultursenter AS, 2006. 22s. Les artikkelen her (pdf)

Cultural Heritage of Work – Methodological Problems and Possibilities in Interpretations of Memories from Work. Paper written for the conference Memory and Narration ­ Oral History Research in the Northern European Context, Helsinki 15­-17 November 2006. 12 s.

Universitetslivet. Artikkel sendt til Morgenbladet, men som Morgenbladet trykte i sterkt redusert form mot forfatterens aksept i sitt nr 11-17. august 2006. Her finner du artikelen med de strøkne avsnittene.

2005
The Forest as a Place of Work and Freedom – how its Meanings have been constituted in historical Narratives. Paper på konferansen "The Inaugural Annual International Conference “Symbolic Meanings of Spaces/Places”, in Towson April 29 – May 1, 2005" (vil bli publisert i rapport frå konferansen).

Introduction to a Project Idea: Forest Cultures in Global perspectives – Nature, Work and Freedom as culturally constituted Themes in different Forest Contexts. I: News of Forest History Nr. III (36/37)-2/2005, s. 83-90.

Hva forteller skogmuseene? Historieformidling i sju norske og noen utenlandske skogmuseer. Norsk Skogmuseums skrifter nr 2, 2005. Elverum (122 sider)

2004
Bokmelding i Nyhedsbrev for Netværk for Nordisk Velfærdsstatshistorie av Hilde Danielsen. Husmorhistorier. Norske husmødre om menn, barn og arbeid. Spartakus 2002 (kopi av meldinga her).

Introduction to a Project Idea: Forest Cultures in Global perspectives – Nature, Work and Freedom as culturally constituted Themes in different Forest Contexts. Paper på konferansen “Woodlands - cultural heritage” in Vienna on May 3-5. August, 2004.

Astrids dagbok - småbrukerliv 1971-1973 (utgitt sammen med Astrid Karlsmoen). Tapir akademisk forlag 2004 (191 sider).

2003
Historisk forsking, forståing og forteljing . Det norske Samlaget 2003. Innføringsbok retta mot høgare studiar innan historie, etnologi, antropologi og andre samfunns- og kulturfag (192 sider).

Forest Cultures – Nature, Work and Freedom as culturally constituted Themes in different Forest Contexts – outline of a Project Idea. Paper til konferansen “Peripheral Communities. Crisis, Continuity and Long-Term Survival”  in Ängersjö and Sveg on August 14–17, 2003.

Arbeidsfolk og sosialt miljø på Ranheim Papirfabrikk 1920-1970. I: Årbok 2003. 3. utgave. Ranheim Bydels Museums Historielag 2003.

2002
Frå sosialhistorie til nyare kulturhistorie . Det norske Samlaget 2002. Innføringsbok retta mot høgare studiar innan historie, etnologi, antropologi og andre samfunns- og kulturfag (120 sider).

Sosialhistorikaren i 'Nr. 13' - kulturhistorisk gjenvisitt. I: Håkon With Andersen, Anne Kristine Børresen, Ida Bull, Ingar Kaldal og Ola Svein Stugu (red.). Historie, kritikk og politikk. Festskrift til Per Maurseth. Nr. 37 i Skriftserie frå Historisk Institutt , NTNU, Trondheim 2002, s.305-320. Les artikkelen her (pdf).

(Medredaktør) Håkon With Andersen, Anne Kristine Børresen, Ida Bull, Ingar Kaldal og Ola Svein Stugu (red.). Historie, kritikk og politikk. Festskrift til Per Maurseth. Nr. 37 i Skriftserie frå Historisk Institutt , NTNU, Trondheim 2002.

Bokmelding i  Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. Neue Folge 37/38, 2001/2002, s. 180-182, om: Albrecht Lehmann. Von Menschen und Bäumen. Die Deutschen und ihr Wald. Reinbek bei Hamburg 1999, 350 S. 

2001
Hvor går skogbruksmuseet? Kronikk i Nationen 12. mars 2001.

Skogen på utstilling .  Kronikk i Adresseavisen 14. mars 2001.

Fabrikkliv i treforedlingsindustrien. I: Bjørn Bækkelund (red). Tid for skog. Elverum 2001.

Utstillinga ”Livsbilder” ved Trøndelag Folkemuseum . Omtaleartikkel i Museumsnytt 2/2001.

Sozialgeschichte und kulturelle Wendungen in der Geschichtsschreibung. I: Siegfried Becker, Andreas C. Bimmer, Karl Braun, Jutta Buchner-Fuhs, Sabine Gieske, Christel Köhle-Hezinger (Hrsg.): Volkskundliche Tableaus. Eine Festschrift für Martin Scharfe zum 65. Geburtstag von Weggefährten, Freunden und Schülern. Waxmann Verlag, Münster u.a. 2001. Les artikkelen her (pdf)

Knappe levebrød og vanskeleg solidaritet. Korleis arbeidsløysa i mellomkrigstida skapte kamp om levebrødet og vanskeleg samhald mellom arbeidsfolk i Follafoss . I: Årbok for Nord-Trøndelag 2001.

2000
Å studere bykultur. Erfaringar og eksempel frå eit prosjekt om daglegliv i Trondheim . I: Håløygminne 2/2000, s. 348-362.

Martna sidan middelalderen (1). Kronikk i Adresseavisen 19. juni 2000.

Marknadens karneval (2). Kronikk i Adresseavisen 20. juni 2000.

Introduksjon - kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder.  I: Ingar Kaldal, Bo Fritzbøger, Ella Johansson, Hanna Snellman (red). Skogsliv - kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder. Historiska Media. Lund 2000.

Skog, arbeid og dagligliv i kvinners og menns fortellinger fra Trysil og Nord-Värmland etter 1930. I: Ingar Kaldal, Bo Fritzbøger, Ella Johansson, Hanna Snellman (red). Skogsliv - kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder. Historiska Media. Lund 2000. Les artikkelen her (pdf)

Artikkel i Norsk Biografisk Leksikon: Dorenfeldt, Lauritz Jenssen, 1863-1932.

1999
Bokmelding i Historisk Tidsskrift 1/1999 : Ning de Coninck-Smith, Mogens Rüdiger og Morten Thing (red): Historiens kultur. Fortælling, kritik, metode, Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 1997.

Byen, bygda, turlivet . I: Årbok for Trondheims Turistforening 1999.

Bygda og naturen i bykulturens hjerter . Kronikk i Morgenbladet 20. august 1999.

Bokmelding i HIFO-nytt 3/1999 : Barnearbeid og ny kulturhistorie. Ellen Schrumpf: Barnearbeid – plikt eller privilegium? Barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i perioden 1850-1910. Høyskoleforlaget AS 1997.

Bokmelding /i Nyhedsbrev for Nætverk for Historieteori & Historigrafi nr 6, oktober 1999 : Om "Den Jyske Historiker Nr 85, august 1999, Mikrohistorie.

Kulturelle Prozesse in nordischen Waldsiedlungen. Präsentation eines internordischen Projekts . I: Historische Anthropologie 3/1999. Les artikkelen her (pdf)

1998
Kvinnelig og mannlig i skogsbygders brytningstid - Trysil og Värmland 1930-1980. Paper til symposiet «Rum, kön och samhällelig förändring», Björknäsgården, Östersund, 1-2. april 1998.

Bokmelding i HIFO-nytt 1 og 2 - mars 1998, s. 48-52: Gratulasjon og grensemarkering. om: Knut Kjeldstadli, Jan Eivind Myhre, Tore Pryser (red). Valg og vitenskap. Festskrift til Sivert Langholm. Den Norske Historiske Forening - HIFO 1997.

Arbeid og arbeidsfolk i lokal historie. I: Heimen 2/1998. Les artikkelen her (pdf)

I byen synger skogene . "Innspill"-artikkel i: Adresseavisen 1. juli 1998.

Kvinnelig og mannlig i skogsbygdas arbeidsliv - slik det fortelles fra tida etter 1930 i Trysil og Nord-Värmland. I: Heimen 4/1998.

1997
Veit og gate. Daglegliv i Midtbyen i Trondheim 1880-1950 . Universitetsforlaget 1997. Eit kapittel frå boka, om Minda-saka, kan lastast ned her.

1996
Fra hestgater til bilgater i Trondheim. I: Årbok for Trøndelag Folkemuseum 1996. Trondheim 1996.

Mannlig og kvinnelig i bygata - sett gjennom Minda-saka, Trondheim 1888. Paper til konferansen "Den moderne helt - mannlige rom", Dombås 30-31. mai 1996.

Kultur og historie. Trykt som vedlegg til rapport om Kulturstudier ved HF/NTNU. Trondheim oktober 1996.

1995
Frå "folkekultur" til "arbeidarkultur"? I: Historisk Tidsskrift 1/1995. Les artikkelen her (pdf).

Fram for lokalhistorie, som historisk refleksjon. I: I arbeid for lokalhistorie og kulturvern. Landslaget for lokalhistorie 75 år 1920-1995. Trondheim 1995. Les artikkelen her (pdf)

Birgit Jauernig-Hofmann, Hermann Diedrich: Der ganze Main war hölzern. Eine Ethnographie der Flösserei. Bad Windsheim 1993. Bokmelding i: Zeitschrift für Volkskunde Band II/1995.

1950-åra på Ranheim: samarbeid og drakampar. I: Årbok for arbeiderbevegelsens historielag i Trondheim 1995.

Arbejdets kulturer - hvordan studere dem? I: Arbejderhistorie 1995 . København. Les artikkelen her (pdf)

1994
Alltagsgeschichte og mikrohistorie . Nr 2 i skriftsserie fra Historisk Institutt. Universitetet i Trondheim 1994 (124 s)

Arbeid og miljø ved Follafoss Tresliperi og Ranheim Papirfabrikk 1920-1970 . Nr 3 i skriftsserie fra Historisk Institutt (doktoravhandling) (525 s.).

Tysk sosialhistorie, Alltagsgeschichte og mikrohistorie. I: Dugnad 3/1994 (s.31-59). Les artikkelen her (pdf)

Historie som forteljing. I: May-Brith Ohman Nielsen (red). Form og forskerens forståelse. Innlegg på HIFO-seminar i Farsund 11.-13. mars 1994. Del 1. Den norske historiske forening. Oslo 1994 (s.21-29).

Arbeidsfolk i skogen, på hamna og i fabrikken i Follafoss. I: Årbok for Trøndelag Folkemuseum 1994 (s.69-80).

Det gode arbeid og de gode arbeidere - om normer og verdier i arbeidslivet som historisk tema. I: Arbeiderhistorie 1994. Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo (s.103- 125). Les artikkelen her (pdf).

Brudd og kontinuitet i forholdet mellom "folkekultur" og "arbeiderkultur". Prøveforelesning for doktorgraden 4.mai 1994 (trykt i bearbeidd form i Historisk Tidsskrift 1/1995 - Les artikkelen her (pdf))

Finn Olstad: Arbeiderklassens vekst og fall. Hovedlinjer i 100 års norsk historie. Bokmelding i Historisk Tidsskrift 2/1994.

1993
Fagorganisering og sosial kontroll - med eksempler fra et sliperimiljø i Trøndelag. I: Birger Simonson & Annette Thörnquist (red). Arbete, Genus, Fackförening. Skrifter från Historiska Institutionen i Göteborg Nr 3. 1993.

Å fortelje, å forklare og å tenke historisk. I: Historisk Tidsskrift 1/1993 (s.79-100). Les artikkelen her (pdf).

Arbeid å lite på - om arbeidsfolk og sosialt miljø ved Follafoss Tresliperi og Ranheim Papirfabrikk 1920-1970. I: Heimen 2/1993 (s.91-105).

Tysk sosialhistorie: fra bygging av stor teori til mikrohistorie? Paper til instituttseminar ved Historisk Institutt i Trondheim 29. oktober 1993.

1992
Kvinnene i papirfabrikken på Ranheim. I Årbok 1992. Trøndelag folkemuseum. Sverresborg (s.70-83).

Europa, instituttet og faget. Debattartikkel i Historie, studentavis på Dragvoll. Les artikkelen her (pdf).

"Det gode arbeide og de gode arbeidere" - noen refleksjoner omkring normer i arbeidslivet som historisk forskningsfelt. Paper til Fjerde nordiske arbeiderkulturseminaret i Køpenhavn 24- 27.8.1992 (Omarbeidd versjon er trykt i 1994)

Da det i 1960-åra gjekk mot slutten for det gamle arbeidet - med eksempel frå tresliperiet i Follafoss. I: Klevfos 92. Årsskrift . Utgitt av Klevfos Industrimuseums venner.

Sosial og kulturell historie på 1800-talet, med vekt på norske og europeiske forhold. Arbeidsoppgåver for historie grunnfag (fotokopiert, senere trykt i hefte)

1991
Fagorganisering og sosial kontroll - med eksempler fra et sliperimiljø i Trøndelag. Paper til Tredje nordiske historiske arbeidslivskonferansen i Holmsund den 14-16. juni 1991 (Er trykt i Simonson & Thörnquist (red) 1993). Sjå nedanfor.

Jern og Metall 100 år. Bind 1. 1891-1940, av Finn Olstad. Og Jern og Metall 100 år. Bind 2. 1940-1991, av Terje Halvorsen. Bokmelding i Tidsskrift for samfunnsforskning 6/1991.

Bedriftshistorie. Kjartan Fløgstad: Arbeidets lys. Tungindustrien i Sauda gjennom 75 år. Bokmelding i Heimen 4/1991.

1990
Lokalsamfunn og klasse som solidaritetsgrunn - eit eksempel frå Follafoss i mellomkrigstida. i Heimen 1/1990 (s.21-31). Les artikkelen her (pdf).

Strukturrasjonaliseringa og fagrørsla i papirindustrien - og litt om det same i teko- og verkstadindustrien. I: Arbeiderhistorie 1990 . Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (s.27-45). Les artikkelen her (pdf)

Ære og fellesskap blant ufaglærte kroppsarbeidarar - for eksempel i fabrikken, på hamna og i skogen i Follafoss. "Paper" til nordisk konferanse om skogsarbeidarhistorie i Trondheim 7.- 9.11.1990 (21s).

1989
Papirarbeidernes historie. Tiden Norsk Forlag (616s).

Faget og folket. Ulykkelig kjærleik og ødeleggande krangel. i Heimen 1/1989 (s.42-48). Les artikkeln her (pdf).

Från arbetare i politiken til politiken i arbetet? Arbetslivsforskning i Norge. i Arbetarhistoria 4/1989 (s.25-30). Les artikkelen her (pdf)

Arbeid, miljø og sosiale relasjonar blant sliperiarbeidarane i Follafoss. "Paper" lagt fram på 3. nordiske arbeidarkulturkonferansen i Tammerfors, Finland 4.-6.9.1989. Er i ettertid trykt i: Båsk, Metsänkylä, Koskiranta (1991). Arbetarklassen i samhällets vardag. Papers on Labour History III. Tredje nordiska arbetarkulturseminariet i Tammerfors 1989. Helsinki (s.303-320).

Arbeidslivshistorie. Bokmelding av "Jerntid" av Knut Kjeldstadli. i Heimen 3/1989.

1988
Utkast til uttalelse frå AVH om "Innstilling om arbeidslivskunnskap i lærerutdanningen" (Skrive saman med Hjørdis Kaul og Wenche Rønning).

Bygdehistorie. Bjørn R. Krogstad: Samhold og strid - Bygdebok for Meråker 1874 - 1987. i Heimen 2/1988.

Venstresiden mistet viljen. Omtale av Tidsskriftet Vardøger i Adresseavisen 9.7.1988.

De første papirarbeiderne. i Årboka: Klevfos industrimuseums venner 1988 (5s).

Viktig å kunne alt. Kommentarartikkel om ulike syn blat forskarane på kvalifikasjonskrava i industrien, i Magasinet 1/1988 (1s).

Trang fødsel for Papir i 1913. i Magasinet for fagorganiserte 2/1888 (2s).

"Jernhjertet" slår fortsatt. Artikkel med utgangspunkt i Knut Kjeldstadli si bok "Jerntid" i Magasinet 9/1988 (2s).

Lønn og lojalitet. Kronikk om forholdet mellom lønnsforskjellar og fellesskapsmoral i Adresseavisen 2.3.1988.

Makt og sannhet. Kronikk om politiske parti sin trong til å ha eit forhold til "landsfaderarven", med referansar til historiske parallellar, i Adresseavisen 27.4.1988. Les artikkelen her (pdf).

Kvifor blir det neste veke starta eit nytt stort fagforbund? Kronikk framført i P2 NRK 1. mai 1988.

Det nye Fellesforbundet. Kronikk i Fædrelandsvennen 25.5.1988. Tilnærma same artikkelen sto i Halden Arbeiderblad 28.5.1988.

1987
Kvardag og historie (4s.) Fabrikkarbeid og organisasjon (6s). Begge i Temahefte om "Kvardag og historie" i: ARENA. Tidsskrift for kunst og kultur 1 og 2/1987.

Historiker for arbeidsfolk. Omtale av Edvard Bull som historikar i Magasinet for fagorganiserte 1/1987 (2s).

LO som en myntautomat. Kronikk om omforminga av fagrørsla i Adresseavisen 13.10.1987. Les artikkelen her (pdf).

Våre nye syndebukker. Kronikk om fremmedskepsis i Adresseavisen 19.11.1987. Les artikkelen her (pdf).

1986
Sliperisamfunnet. Follafoss Sliperiarbeiderforening 1914-1984 . Steinkjer 1986 (100s).

Saga, skogen og fagforeininga. i Årsskrift for Klæbu historielag 1986 (4s.).

1983
Foreiningar av arbeidslause i mellomkrigstida. i Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie 1/1983 (s.43-65). Les artikkelen her (pdf). Les artikkelen her (pdf).

Arbeidaren og draumen om småbruket. i Syn og Segn 2/1983 (s.103-106). Les artikkelen her (PDF - roter til venstre så blir den lettare å lese)

1982
Historia om folk flest. Omtale av Edvard Bull si bok "Retten til en fortid" i Namdal Arbeiderblad 2.2.1982.

Arbeidarane i Odda og nedleggingsspøkelset i 20-åra. i Hardanger Folkeblad 3.2.1982.

Arbeiderbevegelsen - også en kulturbevegelse. Omtale av Arne Kokkvolls bok "Av og for det arbeidende folk", i Namdal Arbeiderblad 26.2.1982 .

Kvinnfolkarbeid på våre oldeforeldres tid. Omtale av Sidsel Vogt Moum si bok "Kvinnfolarbeid. Kvinners kår og status i Norge 1875 - 1910", i Namdal Arbeiderblad 9.3.1982.

Arbeidet - slit eller lykke? Omtale av Børre Pettersen si bok "Arbeidsplassen - og hvordan den former oss", i Namdal Arbeiderblad 9.9.1982.

Jobben din har ei historie. Omtale av den norske oversetjinga av Svend Lindquist si bok "Grav der du står", i Namdal Arbeiderblad 27.12.1982.

1981
Krisepolitikk og ideologi. Reaksjoner i arbeiderbevegelsen på krisa fra 1920 . Hovedoppgave i historie. Trondheim 1981 (339s).


ingar.kaldal@hf.ntnu.no