Andre bøker av
Ingar Kaldal om
arbeidsliv
(klikk på bildene
for mer info)

 


 


 


 

 

 
2014©Ingar Kaldal
Sist oppdatert 03.05.2018

Boka er 174 sider, og kan kjøpes her

Og som e-bok kan den kjøpes og lastes ned her.

Denne boka er blitt til som del av et større prosjekt hvor målet er å studere hvordan trakassering og autoritær maktbruk i arbeidslivet er blitt framstilt, tolket og taklet de siste tiårene. I Norge gjorde den nye arbeidsmiljøloven fra 1977 psykososiale forhold på jobben til et viktig tema. Ikke bare fysiske men sosiale forhold skulle heretter kunne tas opp som arbeidsmiljøtema. Fra 1980-årene kom begrepet 'mobbing' inn i arbeidslivet, og bidro til at en del talemåter og tenkemåter om slike forhold ble endret. Hva det betydde, er et viktig tema i boka.

 

Lenger nede på denne sida finner du flere artikler fra samme prosjekt

Mer om prosjektet her


Fokuset i prosjektet er rettet mot hva språk, ordbruk og fortellemåter betyr for makt og meninger - og for hvordan slike hendelser takles. I denne debattboka brukes også en del eksempler basert på hva folk har fortalt selv fra egne opplevelser med slike hendelser, som illustrasjon og som utgangspunkt for å reflektere videre.

Et mål med denne boka er at den skal kunne brukes til debatt, refleksjon og læring om noen grunnleggende sider ved det som skjer når noen trakasseres av en leder på jobben. Den er rettet mot alle som måtte være interessert i temaet, som ansatte, tillitsvalgte, verneombud, hms-medarbeidere, ledere - eller som samfunnsinteresserte med sans for at også arbeidslivet og forholdene på jobben byr på en del temaer som er viktige å ha med i offentlig politisk debatt.

Boka er som sagt del av en større studie. Her handler det mer om hvordan trakaseringer og autoritære ledere er blitt framstilt bl.a. i avisene siden begynnelsen av 1980-årene. Flere resultater fra dette prosjektet er utgitt, og vil bli utgitt, i andre sammenhenger - se mer om dette her.

 

Andre artikler med materiale fra/om samme prosjekt:

Taust maktmisbruk på arbeidsplassen. Kronikk i Fagbladet 1/2019. Last ned og les den her. Den er også publisert på på nett 3.1.2019. Artikkelen kan leses her

Samme intervju i nettavisa til LO-Aktuelt Fri Fagbevegelse 30.5.2014. Les intervjuet her.

Det viktige arbeidsfellesskapet. Intervju om boka i LO-Aktuelt 27.5.2014. Les intervjuet her (pdf).

Mobbing eller maktmisbruk når sjefen mobber? Kronikk i Fagbladet 5 - 2014 (mainummeret av medlemsbladet til Fagforbundet, som har 330000 i opplag). Les artikkelen her (pdf) (Tittelen på artikkelen har Fagbladet-redaksjonen funnet på, min tittel var 'Når sjefen trakasserer - mobbing eller maktmisbruk'?)

Kollegastøtte. Artikkel av Jan Erik Østlie i den faste spalten 'Dagens kommentar' i LO-avisa Fri Fagbevegelse 15.mai 2014 (kommentarartikkelen tar utgangspunkt i boka 'Tøft å tåle'). Les den her.

Agderposten 13.5.2014 - trykte et lite utdrag av kronikken i Klassekampen 30.april.

Intervju om boka i Khrono 10. mai 2014. Les det her (Khrono er avisa til Høgskolen i Oslo og Akershus. Intervjuet er det samme som dagen før ble trykt i Universitetsavisa i Trondheim)

Intervju om boka i Universitetsavisa 9. mai 2014. Les det her (12. mai ble dette intervjuet fulgt opp av Universitetsavsia med et intervju med sosiologiprofessor Bente Rasmussen om lignende spørsmål, se her)

Anstrengende arbeidsliv. Kronikk i Klassekampen 30. april 2014. Les artikkelen her: del 1 - og her: del 2 (Tittlen på artikkelen fant avisa på, jeg hadde tittelen 'Tøffere arbeidsliv - og ordenes makt')

Fellesskap og solidaritet. Av Jan Erik Østlie. Omtale av boka 'Tøft å tåle' i LO-Aktuell 15. april 2014. Les omtalen her:

Intervju om boka i nettavisa Radikal Portal. Les det her.

Trakassering og autoritære sjefer. Naturliggjøring av nyliberale tenke- og talemåter fra starten av 1980-årene. I: Arbeiderhistorie 2012 (årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ). Les artikkelen her (pdf)

Makta som syk - og vi som avmektige. I: Fagbladet 5/2012, s. 54-55 (medlemsblad for Fagforbundet)

Det vonde som natur. I: Klassekampen 27. mars 2012 . Les artikkelen i avisa her (pdf ) - og her komprimert (pdf)

Arbeidets avpolitisering. I: Heismontøren. Medlemsblad for Heismontørenes Fagforening 4 - 2011 .

Intervju i Radikal Portal om boka. Les det her.

Arbeidets avpolitisering. Kronikk i Klassekampen 3. september 2011 . Les artikkelen her (pdf)

Kulturelle grenseflyttinger om rett og galt på jobben i tida omkring 2000. Paper til sesjonen 'Nyliberalisme i arbeid og dagligliv' på Det 27. nordiske historikermøtet i Tromsø 11.-14. august 2011. Les paperet her (pdf)

Historisk kulturanalyse som øvelse i maktkritikk og samfunnsendring . I: Tidsskrift for kulturforskning 4/2010.