Denne sida er under stadig oppdatering, så mer kommer etter hvert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016©Ingar Kaldal
Sist oppdatert 17.11.2019


Om prosjektet

Tenkemåter i om trakassering og autoritære handlinger i arbeidslivet 1970 - idag

Dette er både et forskningsprosjekt og ei debattbok. Debattboka Tøft å tåle. Når sjefen trakasserer - hva gjør vi da? ble utgitt i 2014 på forlaget Res Publica. Mer om den her

Mer omfattende presentasjon av materiale og analyser fra prosjektet vil komme i en ferdigsskrevet, men foreløpig ikke publisert monografi. Samtidig er dette også et stadig pågående prosjekt som det fortsatt samles materiale til, og skrives om, innimellom andre arbeidsoppgaver. Flere artikler fra prosjektet leses lenger nede på denne sida.

Forskningsprosjektet er en studie av hvordan trakaseringer og autoritære ledere er blitt framstilt bl.a. i avisene siden tida omkring 1970. Fokuset er her rettet mot hva språk, ordbruk og fortellemåter betyr for makt og meninger - og for hvordan vi takler forholdene i arbeidslivet. Hovedpåstanden er at her har det skjedd noen interessante dreininger i årene etter at arbeidsmiljøloven i 1977 gjorde psykososiale forhold på jobben til et viktig tema. Fra 1980-årene kom begrepet 'mobbing' inn i arbeidslivet, og bidro til at en del talemåter og tenkemåter ble endret.

Meningen er altså å gi ut resultatene fra det i en egen bok. I tillegg publiseres noe av det i artikler. De finnes, og kan lastes ned fra forfatterens publikasjonsliste, eller i lista nederst på denne sida.

Artikler med materiale fra/om samme prosjekt:

Taust maktmisbruk på arbeidsplassen. Kronikk i Fagbladet 1/2019. Last ned og les den her. Den er også publisert på på nett 3.1.2019. Artikkelen kan leses her

Samme intervju som nedenfor sto i nettavisa til LO-Aktuelt Fri Fagbevegelse 30.5.2014. Les intervjuet her.

Det viktige arbeidsfellesskapet. Intervju om boka i LO-Aktuelt 27.5.2014. Les intervjuet her (pdf).

Mobbing eller maktmisbruk når sjefen mobber? Kronikk i Fagbladet 5 - 2014 (mainummeret av medlemsbladet til Fagforbundet, som har 330000 i opplag). Les artikkelen her (pdf) (Tittelen på artikkelen har Fagbladet-redaksjonen funnet på, min tittel var 'Når sjefen trakasserer - mobbing eller maktmisbruk'?)

Kollegastøtte. Artikkel av Jan Erik Østlie i den faste spalten 'Dagens kommentar' i LO-avisa Fri Fagbevegelse 15.mai 2014 (kommentarartikkelen tar utgangspunkt i boka 'Tøft å tåle'). Les den her.

Agderposten 13.5.2014 - trykte et lite utdrag av kronikken i Klassekampen 30.april.

Intervju om boka i Khrono 10. mai 2014. Les det her (Khrono er avisa til Høgskolen i Oslo og Akershus. Intervjuet er det samme som dagen før ble trykt i Universitetsavisa i Trondheim)

Intervju om boka i Universitetsavisa 9. mai 2014. Les det her (12. mai ble dette intervjuet fulgt opp av Universitetsavsia med et intervju med sosiologiprofessor Bente Rasmussen om lignende spørsmål, se her)

Anstrengende arbeidsliv. Kronikk i Klassekampen 30. april 2014. Les artikkelen her: del 1 - og her: del 2 (Tittlen på artikkelen fant avisa på, jeg hadde tittelen 'Tøffere arbeidsliv - og ordenes makt')

Fellesskap og solidaritet. Av Jan Erik Østlie. Omtale av boka 'Tøft å tåle' i LO-Aktuell 15. april 2014. Les omtalen her:

Intervju om boka i nettavisa Radikal Portal. Les det her.

Trakassering og autoritære sjefer. Naturliggjøring av nyliberale tenke- og talemåter fra starten av 1980-årene. I: Arbeiderhistorie 2012 (årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ). Les artikkelen her (pdf)

Makta som syk - og vi som avmektige. I: Fagbladet 5/2012, s. 54-55 (medlemsblad for Fagforbundet)

Det vonde som natur. I: Klassekampen 27. mars 2012 . Les artikkelen i avisa her (pdf ) - og her komprimert (pdf)

Arbeidets avpolitisering. I: Heismontøren. Medlemsblad for Heismontørenes Fagforening 4 - 2011 .

Intervju i Radikal Portal om boka. Les det her.

Arbeidets avpolitisering. Kronikk i Klassekampen 3. september 2011 . Les artikkelen her (pdf)

Kulturelle grenseflyttinger om rett og galt på jobben i tida omkring 2000. Paper til sesjonen 'Nyliberalisme i arbeid og dagligliv' på Det 27. nordiske historikermøtet i Tromsø 11.-14. august 2011. Les paperet her (pdf)

Historisk kulturanalyse som øvelse i maktkritikk og samfunnsendring . I: Tidsskrift for kulturforskning 4/2010.