Ingar Kaldal: Historisk forsking, forståing og forteljing

Arbeidsoppgåver
om 'Historisk sanning'

1. Skriv ein artikkel der du diskuterer kritisk korleis og på kva grunnlag historiske framstillingar kan hevast som 'sanne'. Få fram fleire synsmåtar, og legg vekt på kva problem dei ulike synsmåtane fører med seg. Ta gjerne stilling sjølv, og argumenter for ditt eige syn på korvidt og korleis historiske framstillingar kan hevdast som sanne.

3.

4.

Tilbake til oversikt
Epost:
ingar.kaldal@hf.ntnu.no
Heimesida mi er her

Denne sida vart sist oppdatert 27.6.2003