Ingar Kaldal: Historisk forsking, forståing og forteljing

Arbeidsoppgåver
om 'Kvifor historisk?'

1. Tenk alvorleg igjennom kva som er dine grunnar for å studere historie. Skriv ein artikkel på 4-6 sider der du både gjer greie for dei grunnane som er viktigast for deg, og der du diskuterer dei kritisk opp mot ulike andre argumentasjonsmåtar for historie.

2. Tenk deg at du blir bedt om å sitte i ein komité som skal lage ei utgreiing om kva plass historie bør ha i undervisninga i skolen (vel sjølv om du vil la det handle om grunnskole, ungdomsskole eller vidaregåande skole, eller alle nivåa). Du får i den komiteen til oppgåve å lage ei skisse til den delen av utgreiinga som skal gjennomgå kritisk ulike måtar å argumentere for og mot at historie er viktig i skolen. Skriv eit innlegg om det til neste møte i komiteen der du ope og kritisk innfører dei andre komitemedlemmene i ulike argumentasjonsmåtar.

3.

4.

Tilbake til oversikt
Epost:
ingar.kaldal@hf.ntnu.no
Heimesida mi er her

Denne sida vart sist oppdatert 27.6.2003