Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 


Intervjuinnsamling om 'Industrisamfunnet i omstilling - sett igjennom barns øyne'

Tilbake til Arkivoversikt

Fire av medlemmene i Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg (SIKA, som er en egen fagseksjon under Norges Museumsforbund) var med i prosjektet "Industrisamfunnet i omstilling - sett igjennom barns øyne": Nord-Jarlsbergmuseene, Gjøvik historiske samlinger, Akershus Fylkesmuseum og Norsk Industriarbeidermuseum. Prosjektet startet som en idé i SIKAs styre, i 2003 fikk prosjektet en prosjektleder (NIA), høsten 2004 fikk prosjektet støtte fra Norsk kulturråd, og det ble avsluttet i 2006/2007. Det er blitt utarbeidet en egen intervjuguide som ble brukt under intervjuingen.

Materialet er tilgjengelig for forskning og historieskriving. Men for å sikre informantenes krav om anonymitet, og hindre at eventuell sensitiv informasjon i materialet kommer på avveie, må den som vil bruke intervjuene, sende en kort søknad om det til Norsk Industriarbeidermuseum (som har ansvaret for å forvalte bruken av dette materialet). I søknaden må formålet med bruken beskrives kort (noen få setninger om tema og problemstillinger materialet skal brukes til å belyse). I tillegg må en i søknaden love å bare bruke det i nevnte prosjekt, og bare på måter som sikrer informantenes anonymitet og hindrer sensitiv informasjon i å komme på avveie. Etter at prosjektet intervjuene skal brukes til, er avsluttes, må de elektroniske kopiene av intervjuene slettes.

Søknadsskjema han hentes ut her, i word-format. Søknaden kan sendes som vedlegg i epost i posten til adresse: Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, 3660 Rjukan.

Materialet er arkivert i PDF-format, og kan tilsendes som vedlegg i epost. Tilretteleggingen av dette intervjumaterialet for bruk er utført av historiker Håkon Stokland.

Liste over Intervjuer:

Intervju gjort av Akershus Fylkesmuseum:
1. Kvinne f. 1956, instituttsekretær
2. Kvinne f. 1964, husmorskole, handelsskole, øk. kurs, regnskapssekretær
3. Kvinne f. 1960, barnepleie, daglig leder frivillighetssentral

Intervju gjort av Nord-Jarlsbergmuseene:
1. Mann f. 1941, rederirepresentant
2. Mann f. 1954, arbeidet i industri
3. K vinne f. 1954, barne og ungdomsarbeider
4. Kvinne f. 1951, handelsskole, regnskap/bokholder
5. Kvinne f. 1934, sekretær
6. Kvinne f. 1934, handelsskole, butikkdame, hjemmeværende
7. Kvinne f. 1939, artium, lærer
8. Mann f. 1947, sivil-økonom, daglig leder
9. Kvinne f. 1949, fag brev næringsmiddelindustri, fagarbeider/operatør
10. Mann f. 1944, til sjøs som unggutt, siden fortsatt i reiselivet som reiseleder

Intervju gjort av Norsk Industriarbeidermuseum:
1, Kvinne f. 1957, fagbrev søm, arbeidet som aktivitør, i dag selvstendig næringsdrivende
2. Kvinne f. 1958, utdanning: hjelpepleier, 11 år på sjukeheim, arbeidsleder
3. Kvinne, f. 1957, fagbrev kokk, arbeidet trolig som kokk på institusjon
4. Kvinne f. 1955, psykiatrisk sykepleier
5. Kvinne f. 1960, ettårig handelsskole, arbeid på trygdekontor
6. Mann f. 1955, industrimek. øinje l ærling, fagbrev, Hydro, fast jobb Hydro
7. Mann f. 1950, fire fagbrev, arbeid på Hydro
8. Mann f. 1958 ingeniør, arbeid på Hydro, nå selvstendig næringsdrivende

Intervju gjort av Gjøvik historiske samlinger:
1. Kvinne, f. 1952, distributør
2. Mann f. 1951, distrikshøyskole, borresjef
3. Kvinne f. 1953, husmosskole, yrkesskole, renholder ved Gjøvik sykehus
4. Mann f. 1951, typograf, annleggsgartner, framhaldsskole
5. Mann f. 1948, forstmann
6. Mann f. 1929, baker 9 år, arbeidet i laboratoriet på cellulosefabrikk
7. Kvinne f. 1967, førskolelærer, høyskoleutdanning

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 3.2.2007
2007©Ingar Kaldal