Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


PROSJEKTER

Her finner du informasjon om prosjekter som er utført mer eller mindre i kontakt, samråding eller samarbeid med Arbeidsarven.

Minneprosjekter

Organisasjoner som i samarbeid med Arbeidsarven har satt i gang innsamling av minner blant sine medlemmer

 • Norges Bygdekvinnelag gjennomførte i 2007-2008 en premiekonkurranse, hvor det beste bidraget fra egne medlemmer som skrev om sine arbeidsliv og sendte det til Arbeidsarven, ble premiert med gratis reise og opphold ved deltakelse på et av Bygdekvinnelagets kurs. Se mer om denne konkurransen her. I 2010 gjennomfører laget en ny skrivekonkurranse, denne gang for innvandrerkvinner.
 • Utdanningsforbundet satte opp fem premier á 5000 kr til de beste bidragene fra egne medlemmer som ville skrive om sine arbeidsliv og sende det inn til Arbeidsarven. Ikke et eneste bidrag kom inn ...

Masteroppgaver i historie ved NTNU i Trondheim (her er et utvalg av oppgaver fullført i den perioden Arbeidsarven var et aktivt prosjekt):

 • Synet på husmora i 1970-årene - Beate Føli (veileder Ingar Kaldal)
 • Privatisering av fiskerinæringen i Nordkapp - Andreas K Jensen (veileder Ingar Kaldal)
 • Arkivyrket - endringer i kvalifikasjoner og kompetansekrav som følge av digitaliseringen - Renate Solberg (veileder Ingar Kaldal)
 • Utskillingen av produksjonsvirksomheten til Statens Vegvesen - Helge Rønsåsbjørg (veileder Ingar Kaldal)
 • Sildefiske i Råkvåg på Fosen - Ida Frengen (veileder: Ingar Kaldal)
 • Arbeid og miljø ved Glennetangen lense i Nedre Glomma - Sigrid Helene Agnalt (veileder: Ingar Kaldal). Fullført våren 2013
 • Arbeidsinnvandraren i Haram kommune etter 1994 - Espen Wold (veileder: Ingar Kaldal)
 • En mikrostudie av dagbøkene til en steinhuggerformann i Østfold - Ida-Anette Holm Hansen (veileder: Ingar Kaldal) . Fullført våren 2012.
 • Innvandrerkvinner i renholdsbransjen - Mari Ytterhus Utengen (veileder: Ingar Kaldal). Fullført våren 2011.
 • Endringer i morsrolle og barndom i Valsøyfjord fra 1950-tallet til 1990 - Monica Berg (veileder: Ingar Kaldal)
 • Kvinners trivelige og menns tunge arbeid ved Langaard tobakkfabrikk (ca 1890-1940) - et kulturhistorisk eksperiment innen minneforskning - Håkon Stokland (veileder: Ingar Kaldal). Fullført våren 2007
 • Forandringer i husmoras rolle og arbeid i Horten fra 1960- til 1980-tallet - Kathrine Hov (veileder: Ingar Kaldal). Fullført våren 2007.

 

 

 

 

 

 

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2016
2006©Ingar Kaldal