Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


HVA ER ARBEIDSARVEN?


Arbeidsarven er et nettsted for

  • alle som mener at det er viktig og interessant å skrive historie om det arbeidet folk har fylt sine liv med
  • alle som vil bidra til arbeidets historie ved å skrive noe om eget arbeidsliv, samle inn minner fra en arbeidsplass, ta arbeid opp som tema i sin forskning, eller lage noe om arbeid i sin undervisning på skolen

Prosjektet ledes av Ingar Kaldal, som arbeider som historiker ved NTNU i Trondheim. Han har arbeid som ett av sine forsknings- og undervisningstemaer. Mer om det på egen hjemmeside her.

Nettstedet ble etablert i 2006. Som aktivt prosjekt varte Arbeidsarven til 2016. Da ble flere lokale og overlokale prosjekter gjennomført i tilknytning til, og samarbeid med, Arbeidsarven. Selv om prosjektet ikke er aktivt på det planet lenger, er Arbeidsarven fortsatt et nettsted som kan være til hjelp og inspirasjon for de som er interessert i arbeidets historie, og som vil starte nye prosjekter på feltet.

  • På nettsidene til Arbeidsarven finnes informasjon om ting som kan gjøres med minner om arbeid.
  • Her finnes råd for den som vil bidra med å for eksempel samle minner om arbeid, eller selv vil skrive ned noe av den en husker fra eget arbeidsliv.
  • ...og for den som underviser om samfunn og historie i skolen,. og mener historie om arbeid er viktig og interssant.

Er du interessert i noe av dette, bør du klikke deg videre til andre sider som du finner pekere til i margene på denne siden. - begynn øverst til venstre og fortsett nedover.


Førerplassen på en 'gråtass'. Fra traktorutstilling i Skjåk. Foto: Ingar Kaldal

 

 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.06.2021
2006©Ingar Kaldal