Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


HVA ER ARBEIDSARVEN?


Arbeidsarven er et nettsted for

  • alle som mener at det er viktig og interessant å skrive historie om det arbeidet folk har fylt sine liv med
  • alle som vil bidra til arbeidets historie ved å skrive noe om eget arbeidsliv, samle inn minner fra en arbeidsplass, ta arbeid opp som tema i sin forskning, eller lage noe om arbeid i sin undervisning på skolen

Prosjektet ledes av Ingar Kaldal, som arbeider som historiker ved NTNU i Trondheim. Han har arbeid som ett av sine forsknings- og undervisningstemaer. Mer om det på egen hjemmeside her.

Nettstedet ble etablert i 2006, og ideen ble til i 2005. Som aktivt prosjekt varte le Arbeidsarven til 2016. Flere har vært involvert i utviklingen av prosjektet underveis. Her er en liste over de som har vært mer eller mindre direkte involvert med blant annet deltakelse på seminarer. Den første tida ble mer ambisiøse planer også diskutert. Men lite skjedde, blant annet fordi tida ikke strakk til. Nettstedet vokste likevel med stadig nye prosjekter som ble knyttet til nettstedet.

Arbeidsarven er dermed blitt et nettsted som kan være til hjelp og inspirasjon for de som er interessert i arbeidets historie, og som vil starte nye prosjekter på feltet.

  • Arbeidsarven er et nettsted hvor det finnes informasjon om ting som skjer på feltet.
  • Og her finnes råd for den som vil bidra med å for eksempel samle minner om arbeid, eller selv vil skrive ned noe av den en husker fra eget arbeidsliv.
  • Nettstedet presenterer også resultater fra minneinnsamlinger og historieprosjekter på feltet.
  • For den som underviser om samfunn og historie i skolen, byr nettstedet på mye materiale som kan brukes, f.eks.:
  • ....smakebiter fra det folk har fortalt om sitt arbeid, bilder fra arbeidslivet,
  • ....utvalgte skjønnlitterære tekster hvor arbeid er tema.

Er du interessert i noe av dette, bør du klikke deg videre til andre sider som du finner pekere til i margene på denne siden. - begynn øverst til venstre og fortsett nedover.


Førerplassen på en 'gråtass'. Fra traktorutstilling i Skjåk. Foto: Ingar Kaldal

 

 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 20.10.2016
2006©Ingar Kaldal