Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILDER FRA ARBEID..

...av hva?

Har du bilder som på en eller annen måte viser situasjoner som har å gjøre med arbeid,eller har du lyst til å ta bilder nå, for å huske hvordan noe var på din arbeidsplass, så er det mange temaet å fokusere på - f.eks.:

 • arbeidssituasjoner
 • arbeidsredskaper
 • maskiner
 • arbeidsplasser
 • bygninger hvor det har foregått arbeid
 • landskap som viser arbeid som er i gang
 • landskap som viser spor etter arbeid
 • sosiale samvær i og omkring arbeid
 • spisepauser
 • møter
 • organisasjonsliv
 • arbeid i fritid og private sammenhenger
 • dugnader
 • ...her setter bare fantasien grenser

Ved å finne fram bilder - eller ta nye - som viser arbeid og liv i og omkring arbeid, kan vi være med på minne oss selv og andre i framtida på hvordan noe var i et yrke eller på en arbeidsplass. Det en ikke har bilder av, er det lett å glemme hvordan var.Foto: Elevøvelse på slaktehallen. Oslo Yrkesskole 1924.Kilde Oslo Byarkiv.

 

 

 

 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2016
2007©Ingar Kaldal