Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HVORDAN TA VARE PÅ ARBEIDSBILDER - OG OVERLATE DEM TIL ET MUSEUM ELLER ARKIV SOM KAN BEVARE DEM FOR FRAMTIDA?


Det beste er om du kan sende inn bildene til et museum eller arkiv du har gjort avtale med, i digitalisert form, ved å skanne dem, og så beholde papiroriginalen selv. Da er det viktig at bildene blir skannet i god kvalitet. Og de må lagres i et format som er vanlig (f.eks. tiff, jpg..).

Trenger du hjelp med å skanne bilder, bør du ta kontakt med museet eller arkivet og få dem til å gjøre skanningen, og sende originalen tilbake til deg.

Når en sender fra seg bilder, er det viktig å skrive ned mest mulig av det en u vet om hvert bilde og legge det ved. Disse tekstene må være merket med navnet på bildet, slik at det er lett å vite hvilke bilder som beskrives. Disse tekstene kan også være en del av mer omfattende nedskrevne minner som en vil sende inn.

Ta kontakt med det arkivet, museet eller prosjektet du vil overlate bildene til, og avtale klart på forhånd bruken, oppbevaringen, og sikringen av materialet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 17.8.2011
2006©Ingar Kaldal